Turneringsaflysning

Hvis vi af hvilken som helst grund er nødt til at aflyse, gør vi en koordineret indsats for at kompensere spillerne på den mest retfærdige og rimelige måde. Der er tre forskellige kompensationsmetoder afhængigt af de præcise omstændigheder og tidspunktet for aflysningen. Det er alene turneringsledelsens skøn, hvilken metode der anvendes.

Rollback

I dette tilfælde "rulles turneringen tilbage", som om den aldrig havde fundet sted – hvis du var tilmeldt turneringen, får du dit buy-in og dine gebyrer (inkl. rebuys, add-ons og evt. knockout-billet) refunderet. Og buy-in refunderes i præcis samme format, som du købte dig ind med. Hvis du for eksempel købte dig ind i en turnering med T$10 og $15 i kontanter, får du T$10 og $15 i kontanter tilbage.

De øvrige to scenarier kaldes "Roll Forward." Det betyder, at vi fordeler pengene fra turneringen mindst delvist baseret på resultaterne.

Roll Forward (ingen spillere i pengene)

Hvis en turnering aflyses, og vi laver en "roll forward", inden spillerne er nået i pengene, giver vi alle tilbageværende spillere deres turneringsgebyr (og evt. knockout-dusør) tilbage og fordeler så præmiepuljen baseret på følgende formel:

  • 50% af præmiepuljen fordeles ligeligt mellem alle tilbageværende spillere
  • 50% af præmiepuljen fordeles proportionelt ud fra antal chips

Her er et eksempel:

Du deltog i en turnering med buy-in på $33 ($30 i adgang +$3 i turneringsgebyr) med rebuys. Der var oprindeligt 200 spillere, og inklusive rebuys var den samlede præmiepulje på $9000. Lad os sige, at der på tidspunktet for aflysningen var 100 spillere tilbage, og du havde 37.500 chips. Der var i alt 300.000 chips i spil.

Præmiepulje til ligelig fordeling: $9.000,00/2 = $4.500,00 
Præmiepulje fordelt på antal chips: $9.000,00/2 = $4.500,00

Din andel i de ligeligt fordelte penge: $4.500,00/100 = $45,00
Din andel baseret på antal chips: $4.500,00 x (37.500/300.000) = $562,50
Dit refunderede turneringsgebyr: $3,00
Samlet beløb indsat på din konto: $610,50

Bemærk, at hvis du ryger ud, før turneringen er aflyst, får du ingen refundering.

Når vi laver en "roll forward", er alle refunderinger i kontanter (ikke T$).

Roll Forward (spillerne er i pengene)

Når en turnering aflyses, og spillerne allerede er nået i pengene, giver vi alle tilbageværende spillere deres turneringsgebyr (og evt. knockout-dusør) tilbage og fordeler så præmiepuljen baseret på følgende formel:

  • Hver enkelt spiller får den mindste præmie, som endnu ikke er uddelt ved tidspunktet for aflysningen
  • Resten af præmiepuljen fordeles proportionelt ud fra antal chips

Her er et eksempel:

Da turneringen blev aflyst, var der 15 spillere tilbage, og du havde 37.500 chips. Der var i alt 300.000 chips i spil. Den resterende præmiepulje var $11.000,00, og den mindste præmie var $250,00.

Præmiepulje til ligelig fordeling: $250,00 x 15 = $3.750,00 
Præmiepulje fordelt på antal chips: $11.000,00 - $3.750,00 = $7.250,00

Din andel i "minimumpræmien": $250,00
Din andel baseret på antal chips: $7.250,00 x (37.500/300.000) = $906,25
Dit refunderede turneringsgebyr: $3,00
Samlet beløb indsat på din konto: $1.159,25

Bemærk, at hvis du ryger ud, før turneringen er aflyst, får du ikke refunderet dit turneringsgebyr. Hvis du nåede i pengene, inden turneringen blev aflyst, beholder du selvfølgelig de penge.

Omkamp i Heads-Up Sit & Go

Heads-up Sit & Go-turneringer (HU S&G) håndteres anderledes på grund af deres særlige natur. Især hvis én spiller stadig har forbindelse, mens den anden ikke har, kan den første spiller faktisk vinde turneringen, mens den anden spiller har mistet forbindelsen. Derfor forbeholder vi os retten til at fordele præmien fordelt på antal chips i enhver HU S&G, som vi mener har været mærkbart påvirket af nedetid på vores side.

Det med småt

  1. Hvis en turnering med en garanteret præmiepulje aflyses, refunderer vi kun de samlede buy-ins, ikke det garanterede beløb.
  2. Hvis en turnering med faste dusører aflyses, refunderer vi kun den almindelige præmiepulje (og evt. knockoutpulje), ikke de faste dusører.
  3. I turneringer, hvor der som præmier er billetter, satellitbilletter eller materielle præmier ud over pengene, refunderes kun kontanterne. Præmier, som ikke er penge, inkluderes ikke ved roll forward eller rollback.
  4. Vi forbeholder os retten til at ændre aflysningsudbetalinger eller at ændre denne politik

Opsummering

Vi arbejder meget hårdt for at undgå at aflyse turneringer, men vi vil gerne have en rimelig og retfærdig plan på plads, hvis en sådan aflysning bliver nødvendig.

Hvis du har yderligere spørgsmål om planen ved aflysning af turneringer, kan du kontakte kundeservice.