Turneringsregler

Disse regler gælder for turneringer på vores platform.

Se yderligere regler, der relaterer til siden generelt

Se regler, der kun gælder ring games

Disse turneringsregler komplementerer vores Tjenestevilkår i stedet for at afløse dem. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem turneringsreglerne og tjenestevilkårene, er det tjenestevilkårene, der er gældende.

Bemærk: Regel nr. 5, 14 og 15 gælder kun for turneringer, der bruger blinds og/eller en dealer-knap.

1. Generelt

 1. Vi vil til enhver tid prioritere spillets bedste interesser og retfærdighed i sine beslutninger. Usædvanlige omstændigheder kan til tider diktere beslutninger, der af hensyn til retfærdighed tager prioritet over de skrevne regler.

 2. Alle turneringer vil begynde præcis på det tidspunkt, der er opslået i Turneringslobbyen. Vi forbeholder os retten til at udsætte eller aflyse en turnering uden forudgående varsel.

 3. Vigtig information om hver turnering, inkl. blindstrukturen, rundernes længde, rebuys og pauser kan findes ved at vælge knappen "Turneringsinfo" i turneringslobbyen (desktop) og ved at trykke på selve turneringen via lobbyen (mobil). Vi forbeholder os retten til at ændre alle parametre for en turnering uden varsel.

 4. Spillerne bliver placeret tilfældigt. Det er ikke tilladt at skifte plads.

 5. Dealer-knappen vil blive placeret på plads 1 for at starte spillet.

 6. I Fixed Limit-turneringer er ét bet og tre raises tilladt. Der er ingen grænse for antallet af raises i Pot Limit og No Limit -turneringer.

 7. Præmierne bliver udbetalt som angivet i turneringslobbyen, medmindre der indgås en aftale (se regel 23), eller hvis turneringen bliver aflyst (se vores bestemmelser om aflysning af turneringer). Den brugte præmiestruktur afhænger af flere faktorer, inkl. antallet af deltagere og spillere per bord. Præmiestrukturen er ikke endelig, før tilmeldingen og rebuy- og/eller add-on-perioden er slut.

 8. For at være berettiget til at foretage rebuy i en rebuy-turnering skal du have nok penge på din konto. Spillere uden tilstrækkelige penge på deres konto bliver elimineret fra turneringen. Penge, der p.t. er i brug i andre spil, eller der er i andre valutaer end turneringens valuta, regnes ikke som tilgængelige.

 9. Sen tilmelding: Sen tilmelding er mulig i de fleste turneringer. Længden af perioden med sen tilmelding varierer, men vises altid på turneringsbilletten i Quick Seat-lobbyen, på oplysningspanelet i fanen Turneringer og i overskriften i turneringslobbyen for den turnering. Perioden for sen tilmelding måles i klokketimer (i modsætning til turneringstid). Hvis eksempelvis en turnering begynder kl. 09:00 og har sen tilmelding i 90 minutter, lukker sen tilmelding kl. 10:30. Sen tilmelding lukker tidligt, hvis tilstrækkeligt med spillere elimineres, så spillerne er nået i pengene.

  Bemærk, at spillerne kun kan deltage i en turnering én gang, medmindre re-entry er tilladt, hvilket er angivet i turneringslobbyen. Det er ikke tilladt, at en spiller bruger flere konti til at deltage mere end én gang i den samme turnering, og det kan føre til straf, inkl. advarsel, diskvalifikation fra turneringen (med delvis eller hel konfiskering af præmier) eller udelukkelse fra vores platform.

 10. Afmelding: De fleste turneringer tillader afmelding indtil få minutter før eventens start. Den præcise tidsfrist for afmelding bliver vist i turneringslobbyen for hver turnering, og den kan variere fra event til event. Spillere, der har vundet deres plads i en satellit, kan afmelde sig, hvis eventen tillader det; men de modtager kompensation i form af turneringspenge (T-Money) eller en billet til en anden event for deres plads. T-Money kan bruges til at købe sig ind i vores øvrige turneringer. Se T-Money-siden for mere information.

  Bemærk, nogle satellitter slutter efter starten på målturneringen, men inden slutningen af sen tilmelding. I disse tilfælde bliver satellitvinderne placeret direkte i måleventen ved slutningen af satellitten.

  Bemærk: Tilmeldings- og afmeldingstiderne kan variere mellem turneringer af forskellige typer. Ikke alle turneringer tillader afmelding – disse turneringer viser ofte en besked i forbindelse med tilmeldingen. Se i turneringslobbyen for de specifikke tilmeldingsdetaljer for hver turnering. Vi forbeholder os retten til at ændre til- og afmeldingstidsfristerne uden forudgående varsel.

  Spillere, der udelukker sig selv i løbet af en turnering, vil dog stadig kunne afslutte evt. igangværende turneringer, de deltager i. Det vil også sige, at spillere, der beder om at blive selvudelukket fra spil på vores platform efter at have kvalificeret sig til dag 2 i en Multi-Day-turnering eller Phased turnering, stadig vil kunne deltage i den turnering en følgende dag i den turnering, selv efter selvudelukkelsesperioden begynder. Spillere, der vælger ikke at spille de følgende dage, kompenseres ikke.

2. Elimineringer

 1. Turneringen slutter, når én spiller har vundet alle chipsene i spil, eller i nogle turneringer når alle tilbageværende spillere modtager den samme præmie (for eksempel hvos turneringen giver fem identiske præmier, så slutter turneringen, når der er fem spillere tilbage).

 2. Hvis to eller flere spillere bliver elimineret på den samme hånd, bliver spilleren, der havde flest chips ved starten af hånden, placeret højest. Hvis alle spillerne havde det samme antal chips ved håndens start, vil disse spillere stå lige i rangorden, og eventuelle gevinster til de pågældende spillere vil blive fordelt ligeligt imellem dem. Under hånd-for-hånd-spil (som beskrevet i regel 13), regnes to eller flere spillere, der bliver elimineret under samme "synkroniserede" hånd for at være blevet elimineret samtidig, selv hvis de sidder på forskellige borde.

 3. På visse tidspunkter i turneringen (for eksempel, når præmiepengene stiger voldsomt med de næste få elimineringer), og hvor der er mere end ét bord tilbage, kan turneringen spilles "hånd for hånd". Det betyder, at hvis ét bord afslutter sin hånd før andre borde, venter det pågældende bord, til alle borde er færdige, før næste hånd begynder. Under denne hånd-for-hånd-periode regnes alle elimineringer i en "synkroniseret" hånd (selvom det er forskellige borde) for at være sket samtidig i forhold til at bestemme den endelige placering. Den endelige placering afgøres så ved at sammenligne spillernes individuelle chipsstacks, som beskrevet i regel 12, i stedet for baseret på, hvem der først mistede sine sidste chips.

 4. Vi benytter en "fremadrykkende knap"-regel i vores turneringer. Denne regel betyder, at ingen spiller kan modtage dealerknappen to gange i træk; ved slutningen af hver hånd rykker knappen med uret. Konsekvensen af denne regel er, at når spillere bliver elimineret, kan andre spillere få en udsættelse af en eller begge blinds. Da disse hændelser er tilfældige, modtager ingen spiller en varig fordel, og reglen er derfor fair overfor alle spillere.

 5. Når der er to spillere tilbage ved finalebordet, betaler spilleren med dealer-knappen small blind, og vedkommende handler først før floppet.

 6. Når spillerne bliver elimineret fra turneringen, bliver spillerne flyttet til nye borde, når der bliver ledig plads. Denne omfordeling af pladser er tilfældig, og selvom det sker sjældent, kan det resultere i, at en spiller skal betale mere end én big blind i træk. Ind imellem vil softwaren balancere bordene for at sikre, at der er lige mange (eller så tæt på som muligt) aktive spillere på hvert bord. Spillerne, der bliver flyttet for at balancere bordene, bliver, hvis det er muligt, flyttet til en identisk position i forhold til blinds. Når nok spillere er blevet elimineret, bliver alle spillerne samlet på "finalebordet".

3. Pauser

 1. Pauserne for en turnering bliver vist i "Turneringsinfo"-boksen, der kan findes i turneringslobbyen. Spillerne bliver opfordret til at studere pauseoversigten for hver turnering, de spiller i, da pausernes længde og placering kan variere mellem forskellige turneringer. Vi benytter to slags pauser:

  1. Turneringer med synkroniserede pauser holder pause hver time 55 minutter over. Hvis en turnering for eksempel starter kl. 07:25, er der pause kl. 07:55, 08:55, 09:55 og hver time derefter, indtil turneringen er slut.

   Turneringer af denne type kan kendes på vendingen "Der er en fem minutters pause hver time kl. xx:55", som ses i sektionen "Turneringsinformation" under fanen "Struktur" i turneringslobbyen.

   Der kan også være turneringer, hvor den synkroniserede pause kun finder sted hver anden time. I disse turneringer står der under turneringsinfo i fanen "Struktur", at "der er en fem minutters pause hver anden time kl. xx:55". For eksempel kunne en sådan turnering med start kl. 08:35 holde pause kl. 08:55, 10:55 og hver anden time derefter.

   I rebuy-turneringer af denne type, hvor add-ons er tilladte, vil der være endnu en kort pause (normalt tre minutter) efter afslutningen af rebuy-perioden, så spillerne har mulighed for at foretage add-ons.
  2. Andre turneringer holder pause med regelmæssige intervaler i løbet af spillet. En turnering, der starter kl. 07:25, går for eksempel på pause efter hver times spil, hvilket betyder, den første pause begynder kl. 08:25.

  I alle tilfælde venter turneringen, indtil alle hænder er spillet færdig, før pausen begynder. Det betyder, at pausen kan være en smule længere på visse borde.

  Bemærk, at ikke alle turneringer tilbyder pauser (for eksempel Hyper-Turbo og nogle Heads-Up og Shootout-events).

4. Tabt internetforbindelse og at "sidde over"

 1. Ved at deltage i en turnering accepterer spilleren risikoen for tabt internetforbindelse grundet problemer med forbindelsen mellem vedkommendes computer og vores servere, lag eller fastfrysninger, eller andre problemer med spillerens computer eller Internettet.

  1. Vi påtager os intet ansvar for en spillers driftsafbrydelse bortset fra i tilfælde af servernedbrud.
  2. Selvom hver spiller er ansvarlig for sin egen internetforbindelse, bestræber vi os på at sikre spillere, der mister forbindelsen i de sidste faser af en real money-turnering, ved at tillade ekstra tid til at genetablere forbindelsen. Reglerne for aktivering af ekstra tid ved tabt forbindelse kan læses  her.
  3. Hvis en spiller bruger al sin tid under en hånd, uanset om han har mistet forbindelsen eller ej, bliver spillerens hånd foldet, hvis den står overfor et bet eller raise.
  4. Hvis spilleren ikke er har forbindelse, inden en hånd starter, modtager spilleren kort, og evt. blinds og/eller antes bliver betalt. Der er ingen regler mod at sidde ude; spilleren, der gør dette, fortsætter med at betale blinds og antes, og vedkommende får fortsat kort. To eller flere spillere må ikke lave en aftale om at sidde ude samtidig, uanset om det er ved samme eller forskellige borde.
  5. I Shootout og Heads-Up-events, hvis alle spillere ved et bord mister forbindelsen og/eller sidder ude i et større antal hænder (typisk 250 eller flere hænder i real money-turneringer), slutter spillet, og spilleren med flest chips går videre til næste runde.

5. Chat

Bemærk: Denne regel komplementerer  Kortrumsreglerne, der har mere information om acceptabel og uacceptabel chat.

 1. Spillerne, uanset om de er med i en hånd eller ej, må ikke diskutere en igangværende hånd, før den er afsluttet. Spillerne har til enhver tid pligt til at beskytte de andre spillere i en turnering. Det er ikke tilladt at diskutere foldede kort eller potentielle hænder. Diskussion af hænder under spil kan føre til en straf.

Bemærk: Formålet med denne regel er at beskytte interesser for de spillere, som stadig er med i turneringen, men ikke i den aktuelle hånd. Se vores eksempler på forbudt turneringschat for at få mere at vide. Helt konkret gælder denne regel ikke i situationer, hvor kun to spillere er tilbage i turneringen, eller turneringen begyndte som en Heads-Up-dyst.

6. Uetisk spil

 1. Poker er et ét-mandsspil (ikke et holdspil). Alle handlinger og al chat, der har til sigte at hjælpe en anden spiller, regnes for uetisk og er forbudt. Uetisk spil, så som soft-playing (at spille mindre aggressivt mod en partner) og chip dumping (intentionelt at tabe chips til en partner), kan resultere i straf, inkl. konfiskering af penge fra den skyldiges konto og/eller lukning af konto. Vi gennemser rutinemæssigt spil for at finde brud på vores regler og sikre vores spils integritet. Det kan være nødvendigt at tilbageholde en spillers gevinster indtil afslutningen af gennemgangen af vedkommendes spil.

 2. Med visse undtagelser (beskrevet herunder) må en spiller kun have én konto under en turnering, og spilleren må ikke "overdrage" sin plads til en anden spiller midt i en event. Brud på denne regel kan føre til straf, inkl. advarsel, diskvalifikation fra turneringen (med delvis eller hel konfiskering af præmier) eller udelukkelse fra vores platform. 

  Eksempler på tilladte undtagelser, som vi nævner herunder, er tænkt som eksempler på uplanlagte, men alvorlige hændelser, der står udenfor din kontrol.

  Eksempler på ting, der ikke er udenfor din kontrol og derfor er forbudte inkluderer:

  1. Du går i seng og lader en anden fuldføre turneringen på dine vegne.
  2. Du deltager i en turnering, inden du skal ud at flyve eller drager afsted på en anden forudplanlagt rejse, mens du beder en ven om at spille på din konto, mens du er i transit.
  3. Du beslutter, at det kunne være sjovt at afslutte Sunday Million hos din ven, og du beder vennen om at spille på din konto, mens du kører de 30 minutter til hans sted.
  4. Du og din ven spiller i samme turnering. I aftaler, at hvis han ryger ud før dig, så må han overtage din konto.
  5. Din ægtefælle er bortrejst men giver dig sin adgangskode. Du logger ind og spiller både på hans og din konto i den samme turnering.
  6. Du er gået videre til de sidste få borde i en turnering, og en person tilbyder dig penge for din plads. Du lader personen logge på din konto eller spiller turneringen færdig efter instruktion fra vedkommende.

  Eksempler på ting, der er uden for din kontrol og derfor tilladt, så vidt vi kan bekræfte situationen, inkluderer:

  1. Et tordenvejr rammer dit område, og strømmen ryger i lokalområdet, så du ringer til en ven og beder ham overtage din konto, mens du finder en anden løsning.
  2. Dit barn bliver syg, og du skal på hospitalet, så du ringer til en ven og beder vedkommende overtage din konto.
  3. Du spiller i en turnering og mister forbindelsen til internettet pga. et problem ved din internetudbyder. Du ringer til en ven og beder ham overtage din konto, mens du finder en anden løsning.

7. Serverproblemer

 1. I tilfælde af et serversammenbrud vil igangværende hænder ved alle borde blive gendannet ved at rulle dem tilbage. Hver spillers chipssum bliver stillet tilbage til summen, den havde ved håndens start. I særlige omstændigheder, når en turnering skal aflyses pga. servernedbrud eller lignende, bliver spillerne kompenseret i henhold til bestemmelserne om aflysning af turneringer.

8. Aftaler

 1. Det er tilladt at indgå aftaler i turneringer, medmindre andet er oplyst i turneringslobbyen.

  1. Hvis alle tilbageværende spillere i en turnering indvilliger i at dele præmiepuljen på en måde, de er blevet enige om, vil vi acceptere denne aftale og ændre de oprindeligt offentliggjorte turneringspræmier, så de afspejler tallene i aftalen.
  2. Hvis alle tilbageværende spillere ønsker at indgå en aftale, skal de sætte kryds ved "Diskuter en aftale" i "Info"-fanen i chatboksen ved bordet. Når alle tilbageværende spillere har sat kryds i boksen, sættes bordet automatisk på pause ved afslutningen af den aktuelle hånd, og vores kundeserviceafdeling får besked. En af vores ansatte kommer hen til bordet for at sikre, at aftalen forløber gnidningsfrit. Vi kan ikke garantere, at en ansat vil være til rådighed med det samme, men vi bestræber os på at minimere ventetiden.
  3. Der kan ikke indgås aftaler i alle turneringer, men når det er tilgængeligt, kan muligheden "Diskuter en aftale" ses i "Info"-fanen ved finalebordet.
  4. Vi deltager ikke i indgåelsen af aftalen, men fungerer som facilitator for at sikre, at alle er enige, før aftalen eksekveres.
  5. Vi forbeholder os retten til at kræve, at en aftale efterlader et beløb "på bordet" som ekstra præmie til vinderen. Beløbet, der skal efterlades på bordet, vil normalt ikke overstige 5% af den samlede præmiepulje, og den tjener til at sikre, at turneringen bliver afsluttet på behørig vis. Beløbet, der skal efterlades på bordet, bliver normalt vist i turneringslobbyen.
  6. Spillerne må gerne blive enige om at efterlade flere penge "på bordet" til førstepræmien eller øvrige slutplaceringer.
  7. Det er spillernes ansvar at sikre 100% accept af aftalen. I mangel af en af vores medarbejders tilstedeværelse vil chatten ikke nødvendigvis alene kunne bekræfte en aftale. Men vi kan vælge at gennemføre en aftale, hvis alle parter tydeligt indvilligede i chatten.
  8. Kun spillere på finalebordet kan lave en aftale om pengene, og alle aftaler skal inkludere alle tilbageværende spillere.
  9. Aftaler bliver kun godkendt i real money-turneringer.
  10. Spillerne kan diskutere en hvilken som helst aftale, de ønsker. Hvis spillerne anmoder om det, oplyser vores personale om tal for ICM, Chip Count eller Even Split til spillerne som mulige aftaler.
   • ICM står for "Independent Chip Model", en metode til udregning af hver spillers værdi i den tilbageværende præmiepulje baseret på antal chips, de resterende præmier (minus evt. penge "på bordet") og sandsynligheden for, at hver spiller vinder hver tilbageværende præmie i turneringen. Det er standardmetoden, som tilbydes til spillerne.
   • Chip Count er fordeling af de tilbageværende præmier (minus evt. penge "på bordet") baseret udelukkende på antal chips.
   • Even Split fordeler de tilbageværende præmier (minus evt. penge "på bordet") mellem alle spillere.
   Ingen tal til aftaler oplyst af vores personale er endelige, før de tydeligt er accepteret af alle spillere via chat. Spillerne kan diskutere variationer af de tal, hvis de vil; vores personale vil så gentage aftalen i chatten og bede de resterende spillere om at bekræfte, at de accepterer.
  11. Spillerne pålægges at spille deres heads-up-matches til ende på en normal måde, uanset deres modstanders identitet. Enhver form for "flipping", chip dumping eller lignende aktiviteter, der kan betegnes som ‘unormale’, er forbudt. Brud på denne regel kan føre til handlinger op til udelukkelse fra vores platform og konfiskering af indeståender. Denne regel gælder ikke for finalen i en planlagt heads-up-turnering.

  Det er ikke tilladt at lave aftaler om Tournament Leader Board- og Sit & Go Leader Board-point. Forsøg herpå kan resultere i tilbagekaldelse af alle uddelte Leader Board-point for de spillere, der var involveret i aftalen.

9. Dusører

 1. I særlige turneringer bliver der sat en kontant "dusør" på nogle af eller alle spillerne i turneringen. En spiller, der slår en spiller med en dusør ud, vinder den kontante "dusør".

  Der er forskellige slags Bounty-turneringer:

  Knockout: Der er en dusør på alle deltagerne. Du vinder en kontant præmie for hver spiller, du slår ud. Der er også Progressive Knockouts, hvor din bonus stiger, når du slår spillere ud.

  Fixed-dusør: Der er en dusør på en udvalgt spiller i turneringen.

  Dusøren gives til den spiller, der vinder den "relevante pulje" for den pågældende hånd, hvilket enten kan være hovedpuljen eller en af flere sidepuljer. "Relevant pulje" betyder puljen, hvor spilleren med dusøren var all-in med sine sidste chips.

  • For eksempel:
   Daniel (100 chips), Barry (200 chips), Vanessa (400 chips) og Jake (1.000 chips) spiller en hånd i en No Limit-turnering.

   Daniel går all-in, og Barry, Vanessa og Jake kalder. Puljen, som Daniel kan vinde, hedder "hovedpuljen". Indsatserne fortsætter ved siden af i sidepulje 1.

   Barry går all-in, og Vanessa og Jake kalder. Indsatserne fortsætter mellem Vanessa og Jake i sidepulje 2.

   Vanessa går all-in, og Jake kalder.

   Barry viser den bedste hånd. Han vinder sidepulje 1 og hovedpuljen, og han eliminerer derved Daniel. Han får dusøren for Daniel.

   Jake har den næstbedste hånd, så han vinder sidepulje 2 og eliminerer Vanessa. Jake vinder dusøren for Vanessa.

   Bemærk, at selvom Barry havde den bedste samlede hånd, så havde han ikke så mange chips som Vanessa og kunne derfor ikke eliminere hende. Jake havde til gengæld nok chips, og derfor modtager han Vanessas dusør.
 2. I en split pot-pokervariant, såsom Omaha Hi/Lo eller Stud Hi/Lo, går dusøren altid til spilleren med den høje hånd. Dette skyldes, at en spiller ikke kan elimineres alene af en lav hånd.

 3. I det tilfælde, at to spillere har ens hænder og derfor deler den ‘relevante pulje’ (eller i en split pot-pokervariant som beskrevet i regel 25, spillet den høje del af den ‘relevante pulje’), bliver dusøren delt ligeligt mellem de vindende spillere. Ulige cents bliver givet med uret rundt.

 4. Hvis en spiller med en dusør vinder turneringen:

  1. I en Knockout-turnering modtager spilleren sin egen dusør.
  2. I en Fixed Bounty-turnering, hvor spilleren med dusøren vinder, bliver dusøren ikke givet til nogen.
 5. Hvis en turnering reklarmerer med en dusør på en bestemt spiller, men den spiller ikke dukker op i turneringen, er der ingen dusør for den pågældende spiller.

 6. Spillerne kan ikke lave aftaler indbyrdes om at eliminere en bestemt spiller og dele dusøren mellem dem. Sådanne aftaler regnes for aftalt spil og er grundlag for diskvalifikation fra turneringen eller anden straf. Hvis du vil vide mere, kan du læse regel 20 og 21 herover eller vores side om forbudt turneringschat.

 I tilfælde af uenighed er PokerStars’ beslutning endelig.