Fortrolighedspolitik for PokerStars, PokerStars Casino, BetStars og Full Tilt

Dit privatliv er meget vigtigt for PokerStars, Full Tilt, BetStars og PokerStars Casino, der alle er varemærker ejet af en gruppe selskaber, som går under navnet “Rational Group”, der ejer og driver hjemmesiderne www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dkwww.betstars.dk og www.fulltilt.dk (vores “Sites”).

Hvor det bruges, og konteksten tillader det, betyder "Gruppe" REEL Denmark Limited sammen med alle datterselskaber og holdingselskaber ejet af REEL Denmark Limited samt datterselskaber ejet af disse holdingselskaber samt alle selskaber tilknyttet virksomhedsgruppen kendt som Rational Group (herefter tilsammen omtalt som “REEL Denmark”, “Gruppe” “vi” eller “os”).

Vi er forpligtet til at holde vores spilleres personlige oplysninger sikre vha. de bedste sikkerhedsløsninger inden for software, hardware, teknikker, metoder og procedurer, så du kan nyde vores udvalg af produkter i vished om, at din fortrolighed er sikret. Vi overholder betingelserne i den danske Persondatalov, når vi behandler dine personlige oplysninger. Hvis henvisninger til definerede termer i denne fortrolighedspolitik ikke er angivet herunder, er de som angivet i Slutbrugerlicensaftalen.

Samtykke til Fortrolighedspolitik

 1. Ved at benytte Tjenesten accepterer du (“Brugeren” eller “du”) betingelserne i denne Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne Fortrolighedspolitik, og ændringer vil træde i kraft øjeblikkeligt efter, de er blevet offentliggjort på vores Sites. Din fortsatte brug af Tjenesten udgør din accept af denne Fortrolighedspolitik og alle ændringer af samme herefter. Vores Slutbrugerlicensaftale danner præcedens i tilfælde af konflikter med denne Fortrolighedspolitik. Medmindre det er specificeret anderledes heri, har alle termer med stort begyndelsesbogstav samme betydning som i vores Slutbrugerlicensaftale. Formålet med denne Fortrolighedspolitik er at gøre dig i stand til at forstå, hvordan vi indsamler, gemmer, benytter og sikrer dine personlige oplysninger samt dine rettigheder i forhold til disse gemte oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles og med hvilket formål?

 1. Som del af oprettelsen af en Brugers Stars-konto på vores Sites og for at gøre os i stand til at levere vores Tjenester til dig, beder vi dig om at forsyne os med visse personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og password, samt at bekræfte, at du er mindst 18 år gammel eller minimumsalderen for brugen af Tjenesten i dit hjemland, hvis den er højere end 18. I overensstemmelse med vores regulatoriske forpligtelser og for at give dig adgang til og brug af vores software og/eller Tjenester via vores hjemmesider, indvilliger du i og tillader os (eller tredjeparter, der handler på vegne af os) at: (i) bruge lokationsbaserede tjenester til at bestemme din geografiske lokation fra din personlige computer eller Enhed (som defineret i sektion 9 herunder) (der kan inkludere uden begrænsning din IP-adresse, Wi-Fi-forbindelse og cookie-data); og (ii) foretage indsamlingen, lagringen, behandlingen, hentningen og transmission af dine personlige oplysninger (der inkluderer, men ikke er begrænset til din lokationsdata) og/eller anden data eller information, der stammer fra din Enhed/computer, for at Tjenesten/softwaren kan stilles til rådighed for at opfylde formålene beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Du må ikke bruge vores software og/eller Tjenester, hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser, eller hvis du ikke ønsker at give samtykke som angivet herover. Vi må også benytte alle dine oplysninger til at bekræfte din identitet via tredjepart, inkl. pengeinstitutioner, identifikationsbureauer og kreditvurderingsfirmaer, så vi kan yde en Tjeneste for dig. Når du bruger Tjenesten, gemmer vi desuden visse personlige oplysninger, inkl. din aktivitet på vores Sites og information gemt på eller afledt af Enheder eller systemer, du benytter, så vi kan forbedre Tjenesten, vi yder til dig, og sikre, at du ikke bruger forbudt software eller værktøjer fra tredjepart. Vi, vores partnere og tredjeparter, der yder tjenester på vores vegne over for dig, vil benytte dine personlige oplysninger til følgende formål:

  • at bekræfte pengeoverførsler;
  • at levere Tjenester til dig;
  • til identificering, verificering og undersøgelse;
  • til statistisk analyse og forskning;
  • til forskning og udvikling;
  • til markedsføring, markedsundersøgelser og kundeprofilering;
  • til dataanalyse;
  • for at overholde licens- og lovkrav;
  • at analysere din kreditrisiko og risiko for svindel;
  • at bekæmpe sikkerhedsrisici; og
  • til at bekræfte din geografiske lokation.

  Vi vil udlevere dine personlige oplysninger:

  • hvis loven eller domstole kræver det;
  • hvis vi i god tro mener, det er nødvendigt:
   • for at overholde love eller i forbindelse med retssager mod os, hvor det bliver krævet;
   • for at beskytte og sikre vores rettigheder og ejendom;
   • for at imødekomme alle regulatoriske enheder eller licensudstedere eller -autoriteter;
   • for at gøre det muligt for tredjeparter at yde tjenester for os for at behandle eller foretage betalinger i forbindelse med en indsats foretaget af en Bruger;
   • for at gøre det muligt for alle betalingsbehandlings- eller kreditorvirksomheder ansat af os til at håndtere betaling og opkrævningsprocesser mellem os og Brugerne;
   • for at hjælpe tredjeparter, der yder tjenester for eller på vegne af os;
   • til formål for alle tredjeparter, der køber os eller vores virksomhed eller dele af os eller vores virksomhed;
   • for at hjælpe kreditværdighedsundersøgere som beskrevet i omstændighederne nævnt i denne Sektion 2;
  • med dit samtykke;
  • med henblik på reetablering af data; eller
  • som anført i Sektion 5 og 6 herunder.

  Vi kan lejlighedsvis sende dig oplysninger om fremtidige events, nyhedsinformation om en række af vores produkter, kampagnelinks og anden marketingkommunikation om de tjenester, vi tilbyder (herunder generel kundeservice). Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne kampagnebeskeder, kan du afmelde dig dem ved at følge vejledningen, når du får sådanne beskeder.

  Hvis du ikke kompenserer os for tilbageførsler, afvisninger eller annulleringer af indbetalinger, du har foretaget, kan vi underlagt gældende lovgivning give oplysninger om dine konti, og hvordan du forvalter dem, til kreditværdighedsfirmaer eller tilsvarende i den retskreds, du bor i ("KVF"). Bemærk, at en KVF kan registrere udestående gæld i dit navn og andre personlige oplysninger, og at disse oplysninger kan leveres til andre organisationer. Sådanne optegnelser forbliver i en KVF's arkiv i 6 (seks) år eller en anden gældende periode efter datoen for tilbageførslen, afvisningen eller annulleringen af betalingen. Oplysningerne bliver brugt af KVF til at forhindre forbrydelser, svindel, pengehvidvaskning, verificering af din identitet, din partner eller andre medlemmer af din husholdning, din forretning eller økonomiske forbindelser for andre kreditfaciliteter, der bruger dit navn eller dine oplysninger, overvåge styringen af din konto, træffe kreditbeslutninger, kredit relateret til andre faciliteter, finde ud af, hvor du er, indkræve gæld, skaffe statistisk analyse og systemtest.

  Dine personlige oplysninger kan blive behandlet af os, vores partnere, agenter eller tredjeparter, der leverer tjenesteydelser til os i retskredse uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I dette tilfælde vil vi handle i henhold til Persondataloven i forbindelse med overførslen af sådanne personlige oplysninger.

  Vi vil kun bruge dit navn i markedsføringsmaterialer med dit samtykke.

  Navnet, du registrerer hos os, når du opretter en Stars-konto, skal være dit eget navn. Det er desuden meget vigtigt, at du udfylder Stars-kontooprettelsesformularen med korrekte og opdaterede oplysninger, da de bruges til at bekræfte finansielle overførsler og til de andre, førnævnte formål. Du skal oplyse os om relevante ændringer i dine personlige oplysninger.

  Brugerne kan ændre kontooplysninger ved at vælge den pågældende kontoindstilling i den downloadede software.

Ind- og udbetalingsbehandling

 1. I forbindelse med indbetaling skal Brugerne levere indbetalingsmetodeoplysninger (eksempel: kreditkortnummer og andre kreditkortoplysninger). Sammen med dine øvrige personlige oplysninger bruges disse oplysninger til at behandle finansielle overførsler udført af dig hos REEL Denmark. Du pålægges at oplyse os om relevante ændringer af dine personlige oplysninger eller opdatere dem på din Stars-konto.

Fortrolighed

 1. REEL Denmark gør sig betragtelige bestræbelser på at beskytte fortroligheden ved identitet, præferencer eller andre oplysninger indsamlet om individuelle Brugere og vil ikke forsætligt give adgang til disse oplysning til nogen uden for Gruppen ud over Brugeren eller som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Vi har investeret betragteligt i vores server-, database-, backup-, firewall- og krypteringsteknologi for at beskytte oplysninger, vi indsamler. Disse teknologier anvendes som del af vores avancerede sikkerhedsarkitektur.

  Du skal også gøre dit for at beskytte dine oplysninger. Dine loginoplysninger (som beskrevet i vores Slutbrugerlicensaftale) er fortrolige, og du skal holde dem hemmelige til enhver tid og gøre dig anstrengelser for at beskytte dem.

  Bemærk venligst, at hvis du benytter vores Home Games-tjeneste, er dit brugernavn (Stars-ID) også dit Klubmanager- eller -medlemsnavn, og det vil blive vist til Klubmanageren og -medlemmerne i Home Games-lobbyen, Klub-lobbyen og (hvis Klubmanageren vælger dette) offentlige oversigter over Klubber. Derfor vil folk, der kender dig gennem Home Games og/eller din Klub, også kende identiteten på dit Stars-ID. Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du afholde dig fra at benytte Home Games.

Grænser for fortrolighed

 1. Juridisk krævede offentliggørelser: På grund af det juridiske, regulatoriske og sikkerhedsmæssige miljø, vi arbejder i, kan vi under visse omstændigheder blive pålagt at videregive personlige oplysninger om vores Brugere, og det er os muligvis ikke tilladt at informere dig om, at vi har gjort det. Vi vil i rimelig grad bestræbe os på at begrænse sådan videregivelse til følgende:

  1. hvor vi i god tro mener, at det er os pålagt at gøre det som følge af en stævning, retskendelse eller anden juridisk process; eller
  2. hvor det med rimelighed er nødvendigt at identificere, kontakte eller lægge sag an mod personer eller entiteter for at beskytte og/eller håndhæve vores rettigheder; eller
  3. hvor det er nødvendigt for at hjælpe forebyggelse af manipulation af kampe eller odds på vores BetStars-site eller identificere usædvanlige spilmønstre som del af et tidligt advarselssystem, kan vi videresende oplysninger om sådanne spilmønstre eller en mistænkt lovovertræder til sportsinstanser, juridiske myndigheder eller andre tredjepartsorganisationer, som vi er medlemmer af, der tager sig af undersøgelse af sådanne overtrædelser.

  Desuden kan vi, og du kan instruere os i at gøre det, offentliggøre dit Stars-ID, navn, alder, adresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, e-mailadresse, geografisk placering samt detaljer om finansielle hjælpemidler anvendt til at ind- og udbetale til vores tredjepartsagenter eller officielle myndigheder, som vi baseret på vores eget skøn mener er nødvendige eller passende i forbindelse med undersøgelser af svindel, ophavsretskrænkelser, piratvirksomhed eller anden ulovlig aktivitet, der kan eksponere os for juridisk ansvar.

Hvem ser dine oplysninger?

 1. Ud over juridisk nødvendig videregivelse som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik kan vi videregive dine personlige oplysninger til vores ansatte, vores agenter og til tredjepartstjenesteydere, der benytter dine personlige oplysninger til at yde os tjenester i forbindelse med, at du er Bruger på vores Sites. Alle modtagere af dine personlige oplysninger er bundet af gældende databeskyttelseslove til at holde dine personlige oplysninger fortrolige og beskytte dem i minimum samme beskyttelsesgrad, som vi er bundet af.

  Vi kan kombinere dine personlige oplysninger indsamlet fra din brug af Tjenesten i henhold til denne Fortrolighedspolitik med anden information indsamlet fra din brug af andre tjenester, der drives af Gruppen, herunder men ikke begrænset til onlinehjemmesider under varemærkerne "PokerStars", "PokerStars Casino", "BetStars" og "Full Tilt" samt alle produkter knyttet eller supplerende dertil, herunder mobile tjenester og tjenester på sociale netværk. Vi behandler og anvender denne kombinerede information iht. formålene angivet i denne Fortrolighedspolitik.

Direkte markedsføring

 1. Vi kan bruge din e-mailadresse og dit telefonnummer til at kontakte dig med nyheder, kampagner og andre markedsføringstilbud fra Gruppen. Vi kan også dele din e-mailadresse og telefonnummer med vores markedsføringspartnere med det formål at give dig andre markedsføringstilbud. Af respekt for din ret til fortrolighed giver vi dig en nem måde, hvorpå du kan undgå at modtage markedsføringstilbud pr. e-mail og telefon fra os eller fra vores samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid bede om ikke længere at modtage sådanne tilbud ved at sende os en tom meddelelse med ordet "Remove" som emne til Events. Hvis du beder om ikke længere at modtage markedsføringskommunikation om disse tilbud, fjerner vi dine oplysninger fra vores markedsføringsdistributionsliste og fra alle fremtidige lister, vi deler med vores markedsføringspartnere. Det kan dog være nødvendigt for dig også at framelde dig markedsføringstilbud sendt af vores samarbejdspartnere, som tidligere har modtaget dine kontaktoplysninger fra os forud for din anmodning om at blive fjernet fra disse lister.

Dine rettigheder angående dine oplysninger

 1. Du har ret til at bede os om at give dig en optegnelse over de personlige oplysninger, vi har om dig (i henhold til gældende lovgivning). Det er kendt som en "subject access request" (SAR), og såfremt vi bekræfter din identitet til vores tilfredsstillelse (hvilket kan være i form af, at vi beder dig om at indsende os identifikation og andre oplysninger), har vi fyrre (40) dage til at behandle din SAR. Under visse omstændigheder kan vi opkræve et mindre beløb til dækning af administration af din SAR, og omkostningen vil være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bestræber os på at holde vores oplysninger om dig så præcise som muligt. Du kan til enhver tid skrive til os for at se, ændre eller få dine oplysninger ændret eller rettet i henhold til dine rettigheder i Persondataloven, og i det tilfælde kræver vi også bevis på din identitet. For at kontakte os om dine oplysninger skal du sende en e-mail til kundeservice. Bemærk, at hvis vi uanset årsagen lukker din Stars-konto, eller du beder os lukke din Stars-konto, bevares dine personlige oplysninger i en periode, som kan være nødvendig i henhold til gældende lov om antipengehvidvask eller andre licenskrav.

Cookies

 1. Cookies er rene tekststringe med information, der downloades på din personlige computer, bærbar eller mobilenhed (hver især en "Enhed"), når du besøger vores Sites. De bliver så sendt tilbage til oprindelseshjemmesiden ved hvert efterfølgende besøg, eller til en anden hjemmeside, der er godkendt af disse cookies.

  Cookies er meget praktiske og kan bruges til mange forskellige formål. Disse omfatter at lade dig navigere mellem siderne på en effektiv måde, huske dine præferencer samt forbedre brugeroplevelsen. Nogle gange bruges cookies til at sikre, at de reklamer, du ser online, er relevante for dig og dine interesser.

  Vi bruger cookies for at spore henvisninger til vores hjemmesider, huske dine præferencer, for at gøre vores hjemmesider mere responsive og for at generere anonymiseret statistiske data, som vi bruger til at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmesider. Vi bruger også cookies til at måle effekten af vores markedsføringskampagner, begrænse antallet af gange, du ser de samme reklamer, huske, at du har besøgt en hjemmeside, og vise reklamer, der er mere relevante for dig.

  Detaljeret information om cookies, og hvordan vi bruger dem på vores Sites, kan findes i vores cookiepolitik, der også beskriver, hvordan du kan slå cookies fra eller tjekke, hvilke cookies der er sendt til din Enhed (se især sektionen "Sådan administrerer du dine cookieindstillinger")

Hvem er vi?

 1. Reel Denmark Limited
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Isle of Man, IM3 1DZ

Fortrolighedspolitikken blev senest ændret d.: April 2017