Regler for ring games

Disse regler gælder for ring games på vores platform. Yderligere regler, der gælder for turneringer alene, kan ses online her, mens dem, der gælder for sitet som helhed, kan ses online her.

1. Buy-in

 1. Alle spil spilles for bordindsatser. Kun penge, du har medbragt til bordet, inden en hånd begynder, kan bruges i den hånd.

  For Fixed Limit-spil er minimum-buy-in ti gange big blind. Eksempel: I et 1/2-spil er minimum-buy-in 20. Der er ikke noget maksimum-buy-in ved Fixed Limit-borde

  For No Limit og Pot Limit-spil er minimum-buy-in normalt 40 gange big blind. Maksimum-buy-in er 100 gange big blind. Eksempel: I et almindeligt 1/2 NL-spil er minimum-buy-in 80 og maksimum er 200.

  Minimum- og maksimum-buy-ins kan variere fra bord til bord. Alle variationer vil blive meddelt, før du sætter dig til bordet.

2. Tabt forbindelse

 1. Hvis du taber forbindelsen og derfor ikke kan handle på din tur, mens du har chips investeret i puljen i et ring game, kan du få ekstra tid til at genetablere forbindelsen. Den eksakte mængde ekstra tid afhænger af spillets type og puljens størrelse på det tidspunkt, hvor du mister forbindelsen.

  Hvis du ikke forbinder i tide, vil din hånd blive foldet, uafhængigt af din investering i puljen eller din hånds styrke. Vi påtager os intet ansvar for tab forårsaget af problemer med forbindelsen.

3. Serverproblemer

 1. Alle overførsler, inkl. puljer vundet og tabt, sendes til din Stars-konto ved afslutningen af hver hånd. I tilfælde af serversammenbrud, der får en hånd til at blive fejlnoteret i vores database, vil alle deltagerne i hånden få deres konti genskabt, som de var, før hånden begyndte. En sådan hånd vil blive regnet for en fejlgivning, og alle tilhørende blinds, antes og indsatser vil blive returneret til spillerne.

4. Tidsbank

 1. I ring games er din tidsbank på hvert bord 30 sekunder.

  8.Din tidsbank vil blive forøget med 10 sekunder for hver 50 hænder, du modtager ved det pågældende bord.

5. Konkurrence/At sidde ude

 1. Generelt forventes det, at folk sidder ved bordene for at spille. Der er en begrænsning på to forsøg på at få plads pr. bord uden at spille i løbet af en periode på seks timer.

  Ved borde med mere end to pladser:

  • Det er acceptabelt at sidde ved et bord, men ind i mellem afstå fra at spille i visse omstændigheder, så som at sidde ved et bord for at starte et nyt ring game op uden ønske om at spille heads-up.
  • Det er ikke acceptabelt at forblive siddende ved et bord uden at spille (især ved et meget aktivt bord) og vente på at nogle særlige, foretrukne modstandere dukker op.
  • Generelt forventes det, at spillere siddende ved et bord spiller oftere, end de sidder ud.

   

6. Mixed Games (HORSE, HOSE, 8-Game, osv.)

 1. Spillere, der sidder ved mixed game-borde, forventes at deltage i alle spilvarianter i rotationen. Spillere bør ikke tage ekstraordinære forholdsregler for at undgå at spille i specifikke spiltyper, der er inkluderet i rotationen. Selvom det er acceptabelt at tage nødvendige pauser oftere, når der spilles mindre attraktive spil, eller at slutte sig til spillet, når det er ens yndlingsvariant, der spilles, er det ikke acceptabelt systematisk at undgå at spille specifikke typer spil. Gentagne overtrædelser kan resultere i midlertidig eller permanent tab af spilrettigheder.

  Hvis regel 9-11 ikke overholdes efter en anmodning, kan spilleren miste sine spilrettigheder på kort eller lang sigt.

I tilfælde af uenighed er ledelsens beslutning endelig.