Kortrumsregler

Disse regler gælder for alle spil. Yderligere regler, der gælder for turneringerne, kan ses online her, mens dem, der gælder for cash games, kan ses online her.

Spillerne forventes at spille fair og i henhold til spillets ånd. Følgende regler skal følges til enhver tid.

1. Oprettelse af Stars-konto

 1. For at spille vores spil skal du være mindst 18 eller myndighedsalderen i dit land, hvis den er højere. Du kan blive bedt om at bevise, at du er myndig.

  Du må ikke tilgå vores spil fra en retskreds, hvor det er ulovligt at gøre det.

  For at spille om rigtige penge skal du oplyse dit rigtige fulde navn, din rigtige fødselsdato og din nuværende adresse (inkl. postnummer).

  Du må kun have én Stars-konto.

  Du må kun spille på din egen konto, og du må ikke lade andre bruge din konto.

2. Forbindelse

 1. Vi påtager os intet ansvar for kvaliteten af din internetforbindelse eller afbrydelser af den, medmindre det er direkte relateret til vores servere. Information mellem din computer og vores servere passerer via et stort antal "peers” på internettet – maskiner, der ikke ejes af os, og som ikke tilhører din ISP. Vi kan ikke holdes ansvarlige for afbrydelser af sådanne forbindelser. Spillerne og især de, der spiller om store indsatser, bør overveje at have en anden internetforbindelse klar som backup, så de hurtigt kan få forbindelse igen, hvis deres primære internetforbindelse svigter.

3. Uretfærdigt spil

 1. Aftalt spil, hvor to eller flere spillere arbejder sammen i spillene eller deler viden for at få en uretfærdig fordel i forhold til andre spillere, er strengt forbudt.

  Du må ikke tabe en hånd til en anden spiller med vilje for at overføre chips ("chip dumping").

  Hvis du er involveret i staking, swaps, profitdeling eller en hvilken som helst form for aftale om deling af bankroll med en anden spiller, må du ikke spille ved samme cash game-bord eller i samme Sit & Go-turnering som den spiller.

  Vi gør foranstaltninger for at opdage og forhindre alle former for snyd, som kan omfatte undersøgelse af din konto, håndhistorikker og programmer, der kører samtidigt med vores software.

  Vi har en liste over forbudte softwareprogrammer og tjenester på vores side med ofte stillede spørgsmål om tredjepartsværktøjer og -tjenester

  Du må ikke bruge nogen af de programmer eller tjenester, som er på "forbudt"-listen, mens klienten kører. Listen er ikke udtømmende, og vi forbeholder os retten til at ændre listen til enhver tid.

  Uretfærdigt spil som aftalt spil, misbrug af flere konti og brug af forbudte programmer kan resultere i straf efter vores skøn. Straffene kan omfatte advarsler, begrænsninger på spil med visse andre spillere, beslaglæggelse af midler og lukning af din Stars-konto.

  Hvis vi finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå uretfærdigt spil inkl. uden begrænsning handlingerne nævnt herover eller anden form for spilmanipulation, forbeholder vi os retten til at skride til handling som beskrevet i vores Tjenestevilkår.

4. Tidsbank

 1. Alle spillere får en tidsbank, som kan give hver spiller ekstra tid til at træffe en beslutning.

  1. Tidsbank opbruges, efterhånden som den bruges. Hvis en spiller vælger at bruge sin tidsbank, får andre spillere ved bordet besked om det. 
  2. Hvis en spiller ikke agerer i tide, aktiveres tidsbanken automatisk, hvis følgende kriterier er opfyldt:
   1. Spilleren har forbindelse til systemet, når vedkommendes tid udløber, og
   2. spilleren har investeret penge i puljen (blinds og antes betragtes som penge investeret i puljen)
  3. Tidsbanken kan ikke forlænges eller genopfyldes.

5. Livechat/Voice chat

 1. Du kan vælge at bruge livechat- eller voice chat-funktionen, når den er tilgængelig.

  Vi overvåger ikke chat aktivt, og du spiller ved borde med chatfunktionen aktiveret på egen risiko.

  Undtagen i særlige "nationale" turneringer skal du skrive på engelsk i chatten. Almindelige undtagelser (f.eks. "Salut!" og "gracias") tolereres.

  Du forventes at chatte på en måde, som ville være passende i et offentligt pokerspil ansigt til ansigt. Det er strengt forbudt at bruge chat til skadelig eller stødende opførsel, herunder men ikke begrænset til aftalt spil, svindel, spam og/eller chikane. Stødende, beskidt, racistisk, truende eller på anden måde upassende chat tolereres ikke.

  Du må ikke bruge chatfunktionen til at reklamere på nogen måde, inkl. at komme med udtalelser, der promoverer tjenester eller produkter, der tilhører andre parter end os. Og du må ikke komme med udtalelser om os eller vores tjenester, der er usande eller kan regnes for nedsættende eller kritiske.

  Du må ikke "floode" chatboksen ved at indtaste store mængder tekst for at forstyrre andre spilleres almindelige brug af chatfunktionen.

  Du må ikke "spamme" borde med beskeder om private turneringer eller Sit & Go-events.

  Du må ikke komme med chatkommentarer, som kan påvirke spillet i en hånd eller turnering, heller ikke hvis du er tilskuer. Der er to undtagelser fra reglen:

  1. I cash game-hænder, som er heads-up (alle andre har foldet, eller hånden startede med to spillere), må de to involverede spillere chatte om hånden, som de vil.
  2. I turneringer, som er heads-up (alle andre er slået ud af turneringen, eller turneringen startede med to spillere), må de to involverede spillere chatte om hånden, som de vil.

  Anmeld straks chatproblemer;

  For at anmelde chatovertrædelser ved et bord skal du have plads ved bordet. Afhængigt af det brugte bordtema skal du enten klikke på "Bord" i øverste venstre hjørne, "Indstillinger"-knappen eller dealerbakken øverst på bordet, før du klikker på "Anmeld chat"-knappen. Så kan du skrive en besked (oplys det Stars-ID/den chat, du vil anmelde, og en kort beskrivelse) og klikke på "Anmeld chat"-knappen.

  For at anmelde chat fra desktoplobbyen åbner du menuen "Hjælp" i højre side og vælger "Kontakt Support", og så klikker du på knappen "Åbn kundeservice-kontaktformular". På mobilen går du til "Indstillinger og værktøjer" via menuen "Mere" og trykker "Kontakt Support". Sørg for at udfylde alle felterne, så dit anmeldelse indeholder:

  Sprog (dvs. engelsk, fransk etc.)

  • Kategori: Chat
  • Underkategori: Anmeld chatmisbrug/Generelt chatspørgsmål/klage
  • Emne (f.eks. stødende kommentarer)
  • Indtast din besked (oplys kopi af det Stars-ID/den chat, du ønsker at anmelde)
  • Klik på den grønne "Send"-knap for at sende din anmeldelse. Du kan også sende os en e-mail med detaljer om din klage.

  Du bør også læse vores kortrumsregler.

6. Kontosikkerhed

 1. Du skal gøre rimelige foranstaltninger for at beskytte dit password og dine kontooplysninger og må ikke dele dem med tredjepart. Specifikt opfordrer vi spillerne til at vælge et stærkt password og bruge en af vores yderligere sikkerhedsfunktioner såsom Stars-PIN eller RSA Security Token.

  Hvis du vil vide mere om Stars-PIN, skal du klikke her.

  Hvis du vil vide mere om RSA Security Token, skal du klikke her.

  Du skal gøre rimelige foranstaltninger for at beskytte din computer og internetforbindelse imod uautoriseret adgang og malware.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for evt. tab som følge af brud på sikkerheden på din enhed.

7. Diverse

 1. Alle vores spil bruger et almindeligt spil kort med 52 blade, som blandes før hver hånd og sæt.

  Hvis det oprindelige spil kort med 52 blade i draw-spil ikke er nok, til at en spiller kan trække det pågældende antal kort, bliver de resterende kort og alle kort, som spillerne tidligere har smidt væk (også de kort, som er smidt væk af spillere i den nuværende draw-runde) blandet sammen til et nyt spil kort.  

  Når kortene er blandet igen, forhindrer serveren en spiller i at få et af de kort, vedkommende selv tidligere har smidt væk.  

  I No Limit og Pot Limit-spil er minimumindsatsen tilsvarende big blind. Men vores spil behandler big blind som et raise af small blind. Det betyder, at alle raises før floppet i en uåbnet pulje lig med eller større end small blind genåbner action. 

  Reglerne for kortrummet (inkl. regler for ring games og turneringsregler) som angivet her skal komplimentere Tjenestevilkårene, ikke erstatte dem. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortrumsreglerne (inkl. regler for ring games og turneringsreglerne) og Tjenestevilkårene danner Tjenestevilkårene præcedens. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortrumsreglerne og turneringsreglerne danner turneringsreglerne præcedens i en turneringssituation. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortrumsreglerne og reglerne for ring games danner reglerne for ring games præcedens i en ring game-situation.

  Vi forbeholder os retten til at ændre kortrumsreglerne, turneringsreglerne, reglerne for ring games eller Tjenestevilkårene til enhver tid uden forudgående besked herom.

  Vi forbeholder os retten til at lukke din konto eller skride til enhver anden handling relateret til din konto, som vi finder det passende, uden varsel, hvis ovenstående regler brydes.