Bordtilpasning

  • Bordtilpasning: Den førende blandt vores funktioner til spillerne er muligheden for at ændre størrelsen på bordet i desktopklienten. For at ændre størrelsen på et bord skal du bare klikke på og trække kanten af bordet, som du ville gøre med alle andre vinduer på din skærm. Den maksimale bordstørrelse er 1,6 gange størrelsen af et "standard" eller "oprindeligt" bord med det tema. Den mindste tilgængelige størrelse bestemmes ud fra, at de grafiske begrænsninger (chips, kort, spillernavne) fortsæt kan ses. Det vil f.eks. sige, at Stud-borde kan gøres mindre, men ikke helt så små som Hold’em-borde. De fleste spillere vil kunne have fire borde på deres skærm på samme tid, uden de overlapper hinanden. Tilpasset layout: Når en spiller indstiller skærmen i det ønskede layout, kan denne funktion bruges til at gemme det layout. Spillere kan gemme op til fire tilpassede layouts. Gemmes et femte layout, bliver det ældste layout slettet fra klientens "hukommelse". Det er også muligt at slette og omdøbe layouts.

Gå til "Indstillinger" > "Layouts" for at indstille, hvordan bordene vises, eller klik på dette link.

  • Bordvindueplacering: Med denne funktion placeres nye vinduer i logisk rækkefølge, efterhånden som nye borde åbnes. Hvis en bord med ændret størrelse lukkes, mens denne funktion er aktiveret, vil det næste bord, der åbnes, have samme størrelse og placering som det bord, der senest blev lukket. Og hvis vinduer vises side om side, og der er et "logisk hul", bliver det hul udfyldt af det næste bord, der åbnes. Hvis du f.eks. har tre borde side om side i et 2x2-felt med et "hul" nederst til højre, og du så åbner et fjerde bord, så udfylder bordet det tomme hul med samme størrelse som de øvrige borde. Der er tre muligheder:
  • Tile borde: Vælger du denne funktion, placeres alle åbne borde side om side med den maksimalt mulige størrelse uden overlap. NB: Det er muligt at have overlap med denne funktion, hvis der er flere borde åbne, end din skærm kan understøtte uden overlap.
  • Cascade borde: Med denne menufunktion vises alle åbne borde i en forskudt ækvivalent til Windows-bjælken (som regel 32 pixels).
  • Stack borde: Med denne funktion stables alle åbne borde oven i hinanden uden overlap.

Gå til "Indstillinger" > "Layouts" for at indstille, hvordan bordene vises, eller klik på dette link.

Tilbage til forsiden for pokerrumsfunktionerne.