Multi-Table-spilhastigheder

Spilhastighed og flere borde

Spillere, som vælger at spille ved flere ring game-borde på én gang, forventes at begrænse antallet af borde, de spiller ved samtidigt, til et antal, hvor man kan regne med, at de kan agere inden for et rimeligt tidsrum. Selvom nogle beslutninger i poker tager længere tid end andre, er det upassende jævnligt at lade andre vente, fordi opmærksomheden er et andet sted.

Spillere, som spiller ved flere end fire ring game-borde samtidigt og gennemsnitligt bruger markant længere tid på at agere, får en anmodning om at sætte farten op. Hvis det langsomme spil fortsætter endnu en måned efter sådan en meddelelse, kan individuelle spillere blive begrænset til at kunne spille ved færre borde på én gang. Spillere, som får deres bordgrænser nedsat, kan få dem hævet igen ved at agere tilstrækkeligt hurtigt over en periode på en måned.

Modsat får spillere, som tit spiller ved det maksimalt tilladte antal borde på 24 og agerer markant hurtigere end gennemsnittet, lov til at spille ved mere end 24 borde på samme tid. 

Alle ændringer af bordgrænsen foretages baseret på vores statistik, som beregner en spillers gennemsnitligt brugte tid på at agere over en periode på en måned. Bordgrænser hæves ikke som følge af anmodning fra spilleren. Spillere, som vil have deres grænse sænket, kan gøre det ved at sende en e-mail til kundeservice.