Provision FullTilt.dk

Det koster dig ikke noget at oprette en konto eller spille for sjov hos os.

For real money cash games og turneringer er vores kommission nettobeløbet af følgende:

  1. Et indledende gebyr for at tilbageholde et beløb af rake fra puljen i cash games.
  2. Et indledende gebyr for at tilbageholde en del af buy-in fra real money-turneringers præmiepulje. Beløbet varierer fra turnering til turnering og fremgår tydeligt i buy-in-oplysningerne for hver turnering.
  3. Beløb tilføjet af Full Tilt til real money-turneringspræmiepuljer udgør en rabat på det indledende gebyr som beskrevet i (b) herover.
  4. Beløb tilføjet af Full Tilt til StarsCoin-turneringspræmiepuljer udgør en rabat på det indledende gebyr som beskrevet i (a) og (b) herover.
  5. Kontante beløb indsat på spillerkonti udgør rabatter på de indledende beløb tilbageholdt fra cash games og real money-turneringer som beskrevet i (a) og (b) herover. Typen og størrelsen af rabatterne kan ændres eller varieres fra tid til anden, og rabatterne er underlagt særlige betingelser og vilkår. Se de relevante sektioner af vores site for detaljer. Løbende rabatter består af VIP Stellar-rabatter, Supernova Milestone-rabatter og VIP-kontantrabatter. Vi kan fra tid til anden også tilbyde andre rabatter.