Online Texas Hold'em

Texas Hold'em er sandsynligvis den mest velkendte og populære form for poker i dag. Som i de fleste former for poker bruger man i Texas Hold’em et almindeligt spil kort med 52 blade, der blandes før hver runde.

Hver spiller begynder med to lukkede kort kaldet lommekort. Der er tre runder fælleskort (også kaldet "community cards"). Disse gives med billedsiden opad og kan bruges af alle spillere, og der satses efter hver runde.

Vinderen er den bedste hånd med fem kort kombineret af de fem fælleskort og de to lommekort.

Se en mere uddybende beskrivelse af online Texas Hold'em herunder.

Blinds

Alle hænder i Hold'em begynder med to blinds. Blinds er indledende indsatser og betales af to spillere, før der gives kort, for at få gang i spillet. Hvis der ikke var noget at vinde, ville den første spiller, der skal agere, ikke have nogen grund til at satse. Dealerpositionen vises med en brik, som kaldes dealerknappen eller bare "knappen". Det er fra denne position, at dealeren ville give kort, hvis en af spillerne var dealer. Før kortene gives, lægger spilleren til venstre for knappen chips i puljen svarende (som regel) til halvdelen af spillets minimumbet. Dette bet er kendt som "small blind". Spilleren til venstre for den spiller lægger chips i puljen svarende til spillets minimumbet. Dette bet kaldes "big blind".

Sæt dig ved bordet

Når du første gang sætter dig ved et bord, skal du vente på, at big blind når hen til din position. Det sker af sig selv, fordi knappen flytter sig én position til venstre (med uret) efter hver runde. Men hvis man gerne vil ind i spillet allerede fra den næste hånd, hvor man ikke er small blind eller dealer, kan man "poste", altså lægge chips svarende til big blind.

Hver spiller skal lægge både small og big blind i puljen én gang hver runde. Hvis du misser blinds i en runde, skal du enten vente, til big blind når hen til dig, eller poste en blind svarende til big blind.

Første runde

Når blinds er betalt, giver dealeren først ét kort og derefter endnu et med billedsiden nedad til alle spillere – small blind får kort først. Disse to startkort kaldes for lommekort. Du kan selv se dine egne lommekort på skærmen, men bare rolig: Kun du kan se dine lommekort. Du kan kun se bagsiden af de andre spilleres lommekort. Alle de andre spillere ser den samme skærm, hvor kun egne lommekort er synlige.

Alle spillere begynder med to kort, og derpå bliver fem kort placeret med billedsiden opad midt på bordet. Disse fælleskort er en del af alles hænder, så alle spillere kan benytte sig af syv kort. Hver spiller forsøger at lave den bedst mulige pokerhånd ved at bruge fem af de syv kort. Da en pokerhånd består af præcis fem kort, skal kun de bedste fem af de syv kort bruges. Selv hvis du ikke har erfaring med Hold'em, skal du ikke bekymre dig om, hvilke kort der er de bedste. Vores software vælger automatisk de bedste fem kort for dig, når det er tid til at sammenligne hænder.

Ligesom enhver anden form for poker handler Hold'em om at satse. I Hold'em er der fire indsatsrunder. Størrelserne på indsatserne afhænger af spillets struktur. I Hold'em er der tre forskellige strukturer:

 • Limit – i Limit Texas Hold'em er der en fastsat indsats i hver indsatsrunde.
 • Pot-Limit – i Pot Limit Texas Hold'em kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumbeløbet og op til den samlede værdi af puljen.
 • No-Limit – i No Limit Texas Hold'em kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumindsatsen og op til det maksimale antal chips, de har foran sig.

Indsatserne i første runde begynder altid ved spilleren længst til venstre for big blind. Denne position kaldes sommetider "under the gun". Som første spiller har du tre muligheder. Du kan:

 • Folde
 • Kalde minimum (limp)
 • Åbne med et raise

Du beslutter dig ved at klikke på en knap. Hvis du folder, er dine kort ude af spillet og vises ikke længere på skærmen. Du er ude indtil næste runde, og du har ikke længere noget på spil i puljen. Hvis du folder, har næste spiller samme muligheder. Hvis alle inkl. small blind folder, går puljen til big blind, og næste runde begynder.

Hvis du eller en anden spiller vælger at bette eller raise, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

Efter tur har alle spillere de samme tre valg. Hvis der er blevet raiset, skal hver spiller, der vælger at fortsætte, enten kalde den samlede indsats indtil nu eller selv raise. Når turen (også kaldet "action") når frem til blinds, har de samme muligheder. Men de har allerede chips i puljen, og de modregnes deres indsats. På samme måde kan big blind komme med for $2 mindre, fordi vedkommende allerede har investeret $2 i puljen. Hvis der ikke er blevet raiset, når turen når til big blind, har vedkommende det, der kaldes for "option". Spilleren kan vælge at raise, hvorefter alle aktive spillere så skal vælge enten at kalde, reraise eller folde. Big blind kan også vælge ikke at raise, hvilket afslutter bettingrunden. Big blind i denne "option"-situation er kendt i pokerjargon som en "live blind".

Floppet

Når første indsatsrunde er afsluttet, dvs. når alle har haft mulighed for enten at folde eller matche det samlede bet, giver dealeren tre kort med billedsiden op på midten af bordet. Disse første tre fælleskort kaldes "floppet".

Så begynder anden indsatsrunde. Denne runde begynder ved den første aktive spiller (en spiller, der stadig har kort) til venstre for knappen. Hvis small blind valgte at kalde i første runde, ville den spiller skulle begynde, selvom han var næstsidst i første indsatsrunde. Kun i første runde (nogle gange kaldet "preflop") begynder runden et andet sted. I alle runder efter den første har den første spiller to muligheder:

 • Check, dvs. undlade a satse
 • Bet, dvs. satse ud fra limit i den runde

Hvis ingen satser, har hver spiller efter tur de samme muligheder. I alle runder bortset fra den første er det muligt, at der slet ikke satses. Når der ikke satses i en runde, kaldes det at blive "checked around".

Hvis en spiller vælger at satse, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

En spiller, der checker, beholder sine kort. Hvis nogen satser, skal en spiller, der har checket, vælge en af tre muligheder, når turen er gået hele vejen rundt. At checke og så raise, når man igen skal satse, kaldes naturligt nok for check-raising. Hvis du checker for at kunne raise senere, risikerer du selvfølgelig, at ingen andre vælger at satse.

Turn

Når anden indsatsrunde er afsluttet, altså når alle har haft mulighed for enten at checke eller matche det samlede bet, giver dealeren ét kort mere med billedsiden op på midten af bordet. Dette fjerde fælleskort kaldes "turn"-kortet.

Tredje indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Indsatsrunden foregår på præcis samme måde som i anden runde. I et spil med limit fortsætter tredje og fjerde indsatsrunde normalt med stigninger, der er dobbelt så store som i de to første runder.

River

Når tredje indsatsrunde er afsluttet, giver dealeren et femte og sidste kort med billedsiden op på midten af bordet. Dette sidste fælleskort kaldes "river"-kortet.

Fjerde og sidste indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Runden foregår på præcis samme måde som de to foregående.

Showdown

Når fjerde indsatsrunde er forbi, kan der ikke satses mere, og det er tid til showdown. De tilbageværende aktive spillere viser deres kort, og den bedste hånd bestående af de fem bedste kort dannet af en kombination af hver spillers lommekort og fælleskortene vinder. Den, der sidder med vinderhånden, får puljen. Hvis runden ender uafgjort ("tie"), bliver puljen delt ligeligt mellem de spillere, der står uafgjort.

Hvis en indsats ikke blev kaldt i den sidste runde, altså hvis en spiller satser eller raiser, men ingen kalder, så er der ikke showdown, og puljen går til den spiller, hvis indsats ikke blev kaldt. Det er også tilfældet i alle tidligere runder. Hvis det sker i en tidligere indsatsrunde, gives der ikke flere kort, fordi runden er slut.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ("side pots"), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Når vinderhånden skal afgøres, indgår begge en spillers lommekort nogle gange i kombinationen af de fem bedste kort. Nogle gange indgår kun et enkelt lommekort. Og nogle gange – men sjældent – indgår ingen lommekort. I så fald indeholder fælleskortene en kombination, der er bedre end nogen hånd, der kan dannes ved hjælp af spillerens lommekort. Det kaldes "playing the board". Når alle spillere gør det, deles puljen ligeligt mellem alle de tilbageværende spillere i hånden på det tidspunkt.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: