Online Seven Card Stud Poker

Længe før Hold'em blev det mest populære spil, var det Seven-Card Stud (også kaldet Stud Hi), man spillede på sine pokeraftener. Én del dygtighed, én del hukommelse, én del strategi – uden alt det kedelige.

Hver spiller begynder med to lommekort og ét synligt kort. Så er der tre runder mere med synlige kort med indsatsrunder efter hvert kort, et afsluttende kort med billedsiden nedad efterfulgt af en sidste indsatsrunde. Alle spillere har til sidst syv kort: fire med billedsiden op og tre med billedsiden ned. Den spiller, der danner den bedste hånd med fem af sine kort, vinder puljen. Som i Hold'em kan esser både være højeste og laveste kort.

Se en mere uddybende beskrivelse af online Seven Card Stud herunder.

Alle nye hænder i Seven Card Stud begynder med, at spillerne betaler en ante til puljen. En ante er et indskud, man betaler til puljen, inden kortene bliver givet, for at sætte gang i spillet. Eksempel: I et $2/$4 Limit-spil er en ante på 40 cent. Alle spillere skal betale ante i hver hånd for at få kort.

Når du første gang sætter dig til bords, får du kort med det samme, efter du er blevet bedt om at betale ante. Eftersom der ikke er blinds i Stud Hi, behøver du ikke vente.

I Stud Hi skifter dealerens position ikke, som den gør i spil med blinds. Dealerpositionen vises med en brik kaldet stud-knappen. Stud-knappen er altid placeret ved den sidste plads, og når de indledende kort gives, begynder man altid ved den første plads. Det første kort i de efterfølgende runder bliver altid givet til den første aktive spiller (en spiller, der har kaldt alle indsatser indtil da eller er all-in – det vil sige, at spilleren ikke har chips nok til at kunne kalde) til venstre for knappen. Hvis du drejer bordet for at ændre din position på skærmen, følger knappen også med. Det gør det nemt at se, hvor dealer-positionen er. Det er kun vigtigt i de få situationer, hvor to eller flere spillere har identiske åbne kort. Hvis to eller flere hænder er af samme værdi efter første runde, er det hånden tættest til venstre på stud-knappen, der begynder.

Når antes er betalt, giver dealeren to kort med billedsiden nedad til alle spillerne efterfulgt af ét kort med billedsiden opad. Den første plads får først kort. De to kort med billedsiden nedad kaldes lommekort. Du kan se forskel på dine lommekort og dit åbne kort på den måde, at lommekortene er placeret lavere end det åbne kort. Du kan se alle de andre spilleres åbne kort, og de kan se dit.

Som alle pokerspil handler Seven Card Stud om at satse. I Seven Card Stud er der fem indsatsrunder. Indsatsstørrelsen afhænger af spillets struktur.

Third Street

Den første indsatsrunde (kaldet "third street") begynder ved den spiller, der har det laveste åbne kort. Det er en tvungen indsats. Der skal mindst satses et fastsat minimumbeløb (kaldet 'bring-in'), men der må gerne satses mere. Bring-in er normalt en fjerdedel af den lave limit. Hvis to eller flere spillere har åbne kort af samme værdi, så afgør kuløren, hvem der skal stå for bring-in. Rækkefølgen er den omvendte af bridge: klør, ruder, hjerter og spar. Det er en af kun få gange, hvor kulør har nogen betydning i poker. Hvis der eksempelvis er tre 2'ere blandt de åbne kort i første runde, og der er tale om spar 2, hjerter 2 og ruder 2, er det spilleren med ruder 2, der skal sørge for bring-in.

Hvis du har det laveste kort, skal du satse. Du har kun to valgmuligheder. Du kan:

 • Åbne med bring-in
 • Fuldføre indsatsen, dvs. forhøje indsatsen til den lave limit

Du beslutter dig ved at klikke på en knap. Selvom du altid kan satse, vil du opdage, at de fleste normalt åbner med minimumbeløbet. Hvis alle folder, vinder du de betalte antes, og den næste hånd bliver givet.

Men normalt folder alle ikke kun på bring-in. Hvis du åbner med bring-in, har alle spillere efter dig tre valgmuligheder:

 • Fold
 • Kalde, dvs. matche bring-in
 • Fuldføre indsatsen, dvs. forhøje indsatsen til den lave limit

Hvis du eller en anden spiller fuldfører indsatsen, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Fold
 • Kalde, dvs. matche bring-in
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

Efter tur har alle spillere de samme tre valg. Hvis der er blevet raiset, skal hver spiller, der vælger at fortsætte, enten kalde den samlede indsats indtil nu eller selv raise. I enhver runde kan der maksimalt satses én gang og raises tre gange. Bring-in samt forhøjelsen op til den lave limit tæller som at satse én gang i den første runde. Eksempel: I et $2/$4 limit spil åbner du med bring-in på 50 cent, en anden spiller hæver indsatsen til $2, hvorefter to spillere raiser. Nu koster det $6 at være med. Det svarer til tre indsatser, og derfor kan en anden spiller raise endnu en gang. Det ville være indsatsloftet for den runde, og der ville derfor ikke kunne forhøjes yderligere.

Hvis du folder på et raise, bliver dine kort fjernet fra spillet.

Fourth Street

Når indsatsrunden er færdig, og alle har haft mulighed for enten at folde eller matche den samlede indsats, giver dealeren alle aktive spillere et andet åbent kort ("fourth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde.

Fra fourth street og fremefter begynder indsatsrunden altid ved den spiller, der har de højeste åbne kort. Softwaren fortæller dig det, når det er din tur. Den viser dig også dine valgmuligheder. Det eneste, du skal gøre, er at klikke på den ønskede mulighed.

I alle runder efter third street har den første spiller to muligheder:

 • Check, dvs. undlade at satse
 • Satse ud fra limit i den runde

Hvis ingen satser, har hver spiller efter tur de samme muligheder. I alle runder bortset fra third street er det muligt, at der ikke bliver satset. Når der ikke satses i en runde, kaldes det at blive "checked around".

Hvis en spiller vælger at satse, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Fold
 • Kalde, dvs. matche bring-in
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

En spiller, der checker, beholder sine kort. Hvis nogen satser, vil en spiller, der allerede har checket i den runde, når turen kommer om til ham igen, have de forrige tre muligheder. At checke og så raise, når man igen skal satse, kaldes for check-raising. Hvis du checker for at kunne raise senere, risikerer du selvfølgelig, at ingen andre vælger at satse.

Fifth Street

Når indsatsrunden på fourth street er færdig, og alle har haft mulighed for enten at checke eller matche det foregående bet, giver dealeren alle aktive spillere et tredje åbent kort ("fifth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde. Indsatsrunden på fifth street foregår altid ved den høje limit.

Sixth Street

Når indsatsrunden på fifth street er færdig, giver dealeren alle aktive spillere et fjerde åbent kort ("sixth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde. Indsatsrunden på sixth street foregår også ved den høje limit.

Seventh Street

Når indsatsrunden på sixth street er færdig, giver dealeren alle aktive spillere et sidste lommekort ("seventh street" eller river-kortet). De tilbageværende spillere deltager i en sidste indsatsrunde. Runden foregår på præcis samme måde som de tre foregående.

Showdown

Når indsatsrunden på seventh street er færdig, kan der ikke satses mere, og det er tid til showdown. De tilbageværende aktive spillere viser deres kort, og den bedste hånd bestående af de bedste fem af spillernes syv kort vinder. Vores software afgør den vindende hånd og giver puljen til den spiller, der har den hånd. Hvis runden ender uafgjort ("tie"), bliver puljen delt ligeligt mellem de spillere, der står uafgjort. Hvis en spiller satsede eller raisede, og ingen andre kaldte, er der ikke showdown, og vores software tildeler puljen til den spiller, der satsede eller raisede. Det er også tilfældet i alle tidligere runder. Hvis det sker i en tidligere runde, gives der ikke flere kort, fordi hånden er slut.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ("side pots"), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: