Online Razz

Ville du af og til ønske, at du kunne tjene penge på dine "dårlige" hænder? Så kan Razz være lige dit spil. Det er dels lowball, dels 7 Card Stud, og målet er at danne den bedste lave hånd med fem kort ud af syv.

Som i de fleste former for poker bruger man i Razz et almindeligt spil kort med 52 blade, der blandes før hver runde. Spillet ligner meget det mere kendte 7 Card Stud. Men i Razz gælder det om at få den lavest mulige hånd.

Alle spillere begynder med to lommekort og et åbent kort. Dealeren giver derefter alle aktive spillere yderligere tre åbne kort og så et sidste lommekort. Alle spillere, der spiller med i alle indsatsrunder, ender med at have syv kort – fire åbne og tre lukkede. Ved showdown vinder den spiller, der danner den bedste LAVE hånd med fem af sine syv kort. Esser har den laveste værdi, og en flush eller straight påvirker ikke værdien af en hånd. Den bedst mulige hånd er A-2-3-4-5.

Alle nye hænder i Razz begynder med, at spillerne betaler en ante til puljen. En ante er et indskud, man betaler til puljen, inden kortene bliver givet, for at sætte gang i spillet. I Razz er en ante normalt 20% af minimumindsatsen. For eksempel er ante to chips i et 10/20 Limit-spil. Alle spillere skal betale ante før hver hånd for at få kort.

Dine lommekort

Ligesom enhver anden form for poker handler Razz om at satse. Der er fem indsatsrunder i Razz. Indsatsstørrelsen afhænger af spillets struktur. Alle vores Razz-spil er limit-spil.

Third Street

Den første indsatsrunde (kaldet "third street") begynder ved den spiller, der har det højeste åbne kort. Det er en tvungen indsats. Der skal mindst satses et fastsat minimumbeløb (kaldet 'bring-in'), men der må gerne satses mere. Bring-in er normalt en fjerdedel af den lave limit. Hvis to eller flere spillere har åbne kort af samme værdi, så afgør kuløren, hvem der skal stå for bring-in. Rækkefølgen er den samme som i bridge: spar, hjerter, ruder og klør. Det er det eneste tidspunkt i Razz, hvor kulør har nogen betydning. Hvis der eksempelvis er tre damer blandt de åbne kort i første runde, og der er tale om ruder dame, hjerter dame og spar dame, er det spilleren med spar dame, der skal sørge for bring-in.

På dette tidspunkt har du to muligheder:

  • Åbne med bring-in
  • Fuldføre indsatsen – dvs. forhøje indsatsen til den lave limit

Du beslutter dig ved at klikke på en knap. Selvom du altid kan satse, vil du opdage, at de fleste normalt åbner med minimumbeløbet. Hvis alle folder, vinder du de betalte antes, og den næste hånd bliver givet.

Hvis du åbner med bring-in, har alle spillere efter dig tre valgmuligheder:

  • Fold
  • Kalde, dvs. matche bring-in
  • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

Third Street

Efter tur har alle spillere de samme tre valg. Hvis der er blevet raiset, skal hver spiller, der vælger at fortsætte, enten kalde den samlede indsats indtil nu eller selv raise. I enhver runde kan der maksimalt satses én gang og raises tre gange. Bring-in samt forhøjelsen op til den lave limit tæller som at satse én gang i den første runde. Eksempel: I et 10/20 Limit-spil åbner du med bring-in på to jetoner, en anden spiller forhøjer indsatsen til den lave limit på 10, hvorefter to spillere raiser. Nu koster det 30 at være med. Det svarer til tre indsatser, og derfor kan en anden spiller raise endnu en gang. Det ville være indsatsloftet for den runde, og der ville derfor ikke kunne forhøjes yderligere.

Hvis du folder på et raise, bliver dine kort fjernet fra spillet og kan ikke længere ses på skærmen.

Fourth Street

Når indsatsrunden er færdig, og alle har haft mulighed for enten at folde eller matche den samlede indsats, giver dealeren alle aktive spillere et andet åbent kort ("fourth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde.

Indsatser på fourth street foregår ved den lave limit. I denne og alle efterfølgende runder er det altid spilleren med den laveste hånd, der begynder. Hvis to eller flere spillere har de samme lave kort, er det den nærmeste hånd til venstre for knappen, der begynder.

Men du skal ikke bekymre dig om at finde ud af, hvem der skal begynde. Softwaren fortæller dig det, når det er din tur. Den viser dig også dine valgmuligheder. Det eneste, du skal gøre, er at klikke på den ønskede mulighed.

I alle runder efter third street har den første spiller to muligheder:

  • Check, dvs. undlade at satse
  • Bet, dvs. satse ud fra limit i den runde

Hvis ingen satser, har hver spiller efter tur de samme muligheder. I alle runder bortset fra third street er det muligt, at der ikke bliver satset. Når der ikke satses i en runde, kaldes det at blive "checked around".

Hvis en spiller vælger at satse, har hver efterfølgende spiller tre valg:

  • Fold
  • Kalde, dvs. matche bring-in
  • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

En spiller, der checker, beholder sine kort. Hvis nogen satser, vil en spiller, der allerede har checket i den runde, når turen kommer om til ham igen, have de forrige tre muligheder.

At vælge check for derefter at raise, når det igen er din tur, kaldes et "check-raise". Hvis du checker for at kunne raise senere, risikerer du selvfølgelig, at ingen andre vælger at satse.

Fifth Street

Når indsatsrunden på fourth street er færdig, og alle har haft mulighed for enten at checke eller matche det foregående bet, giver dealeren alle aktive spillere et tredje åbent kort ("fifth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde.

Sixth Street

Når indsatsrunden på fifth street er færdig, giver dealeren alle aktive spillere et fjerde åbent kort ("sixth street"). De tilbageværende spillere deltager i en indsatsrunde.

Seventh Street

Når indsatsrunden på sixth street er færdig, giver dealeren alle aktive spillere et sidste lommekort ("seventh street" eller river-kortet). De tilbageværende spillere deltager i en sidste indsatsrunde. Runden foregår på præcis samme måde som de tre foregående.

Showdown

Når indsatsrunden på seventh street er færdig, kan der ikke satses mere, og det er tid til showdown. De tilbageværende aktive spillere viser deres kort, og den spiller, der kan danne den bedste lave hånd med fem ud af sine syv kort, vinder. Vores software afgør den vindende hånd og giver puljen til den spiller, der har den hånd. Hvis en spiller satsede eller raisede, og ingen andre kaldte, er der ikke showdown, og vores software tildeler puljen til den spiller, der satsede eller raisede. Det er også tilfældet i alle tidligere runder. Skulle det ske i en tidligere runde, gives der ikke flere kort, puljen tildeles vinderen, og hånden er færdig.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ('side pots'), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: