Online Omaha Hi/Lo Poker

Online Omaha Hi-Lo er en variant af Omaha, hvor puljen deles mellem den spiller, der har den højeste hånd, og den spiller, der har den laveste hånd, hvis det højeste kort i den laveste hånd ikke er over en 8'er. I poker kaldes den 8'er sommetider en "qualifier". Hvis det krav ikke er opfyldt, går hele puljen til spilleren med den højeste hånd. Det kan også ske, at den samme hånd vinder både den høje og den lave halvdel af puljen. Hvis du vinder hele puljen på en af de måder, kaldes det 'scooping'. Gå til vores rangering af hænder for at se, hvordan lave hænder afgøres, og hvad der slår hvad.

Spillet kaldes også Omaha 8-or-better, Omaha split eller Omaha/8 (det vises i lobbyen som Omaha Hi/Lo).

Som i de fleste former for poker bruger man i Omaha Hi/Lo et almindeligt spil kort med 52 blade, der blandes før hver runde. Online spilles Omaha Hi/Lo normalt med 9 eller 10 spillere.

Se en mere uddybende beskrivelse af online Omaha Hi/Lo herunder.

Blinds

Hver hånd i Omaha Hi/Lo begynder med to blinds. Blinds er indledende indsatser og betales af to spillere, før der gives kort, for at få gang i spillet. Hvis der ikke var noget at vinde, ville den første spiller, der skal agere, ikke have nogen grund til at satse. Dealerpositionen vises med en hvid brik, som kaldes dealerknappen eller bare "knappen". Det er fra denne position, at dealeren ville give kort, hvis en af spillerne var dealer. Før kortene gives, lægger spilleren til venstre for knappen chips i puljen svarende (som regel) til halvdelen af spillets minimumindsats. Dette bet er kendt som "small blind". Spilleren til venstre for den spiller lægger chips i puljen svarende til spillets minimumbet. Dette bet kaldes "big blind".

Sæt dig ved bordet

Når du første gang sætter dig ved et bord, skal du vente på, at big blind når hen til din position. Det sker af sig selv, fordi knappen flytter sig én position til venstre (med uret) efter hver runde. Men hvis man gerne vil ind i spillet allerede fra den næste hånd, hvor man ikke er small blind eller dealer, kan man "poste", altså lægge chips svarende til big blind.

Hver spiller skal lægge både small og big blind i puljen én gang hver runde. Hvis du misser blinds i en runde, skal du enten vente, til big blind når hen til dig, eller poste en blind svarende til big blind.

Første runde

Når blinds er på plads, giver dealeren fire kort til hver spiller – ét kort ad gangen med billedsiden nedad. Dealeren giver først til small blind. Disse fire startkort kaldes for lommekort. Du kan selv se dine egne lommekort på skærmen, men bare rolig: Kun du kan se dine lommekort. Du kan kun se bagsiden af de andre spilleres lommekort. Alle de andre spillere ser den samme skærm, hvor kun egne lommekort er synlige.

Alle spillere begynder med fire lommekort i stedet for to. Så placerer dealeren fem kort med billedsiden op på midten af bordet. Disse fælleskort deles af alle spillerne, så hver spiller har adgang til ni kort. I Omaha Hi/Lo kan alle spillere potentielt danne to hænder a fem kort, en høj hånd og en lav hånd. Alle spillere skal overholde reglen om at bruge præcis to lommekort (hverken mere eller mindre end to, men der er frit valg blandt alle fire) sammen med præcis tre af de fem fælleskort (her er der også frit valg). Du kan bruge forskellige kombinationer til at danne din lave og din høje hånd. Derfor er der mange flere mulige vinderkombinationer i Omaha Hi/Lo end i almindelig Omaha. Som følge heraf er der ofte flere spillere i en Omaha Hi/Lo-hånd, og puljerne bliver tilsvarende større.

Selv hvis du ikke har erfaring med Omaha Hi/Lo, skal du ikke bekymre dig om, hvilke kort der er de bedste. Vores software vælger automatisk de bedste fem kort for dig, når det er tid til at sammenligne hænder. Hvis du kan danne både en høj og en lav hånd – og det er ofte tilfældet – vælger vores software automatisk de bedste fem kort til såvel den høje som den lave hånd.

Ligesom enhver anden form for poker handler Omaha Hi/Lo om at satse. Der er fire indsatsrunder i Omaha Hi/Lo. Indsatsstørrelsen afhænger af spillets struktur, hvor der i Omaha Hi/Lo er tre muligheder:

 • Limit – i Limit Omaha Hi/Lo er der en fastsat indsats i hver indsatsrunde. For eksempel i $5/$10 er small blind $2,50 og big blind $5, og i de to første indsatsrunder kan man satse $5 ad gangen. I de sidste to indsatsrunder kan man satse $10 ad gangen. Man kan højst "reraise" (forhøje størrelsen på en allerede forhøjet indsats) tre gange i hver indsatsrunde.
 • Pot-Limit – i Pot Limit kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumsbeløbet og op til den samlede værdi af puljen. I et $5/$10 Pot Limit-spil er small blind $5, og big blind er $10. Den første spiller kan "kalde" big blind (i dette tilfælde $10) eller raise til ethvert beløb op til størrelsen af puljen. Et raise skal enten være lig med eller større end forrige indsats eller raise. I dette tilfælde ville et raise af samme værdi som puljen være $25 ($5 small blind + $10 big blind + $10 call), hvilket betyder, at spiller nr. 3 kan satse op til $35. Hvis spiller nr. 3 så laver et raise på størrelse med puljen, er den samlede pulje nu oppe på $50. For at være med i runden skal den næste spiller kalde de $35, som spiller nr. 3 satsede. Hvis spilleren vil lave det størst mulige raise, ville satsningen være $120, som svarer til puljen ($50) plus et $70 raise ($35 call + $35 raise).
 • No-Limit – i No Limit Omaha Hi/Lo kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumsindsatsen og op til det maksimale antal jetoner, de har foran sig. Ligesom i Pot Limit så er et $5/$10 No Limit-spil lig med blinds på $5 og $10.

Indsatserne i første runde begynder altid ved spilleren længst til venstre for big blind. Denne position kaldes sommetider 'under the gun'. Som første spiller har du tre muligheder. Du kan:

Regler for Omaha Hi/Lo

 • Folde
 • Kalde minimum (limp)
 • Åbne med et raise

Du beslutter dig ved at klikke på en knap. Hvis du folder, er dine kort ude af spillet og vises ikke længere på skærmen. Du er ude indtil næste runde, og du har ikke længere noget på spil i puljen. Hvis du folder, har næste spiller samme muligheder. Hvis alle inkl. small blind folder, går puljen til big blind, og næste runde begynder.

Hvis du eller en anden spiller vælger at bette eller raise, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

Efter tur har alle spillere de samme tre valg. Hvis der er blevet raiset, skal hver spiller, der vælger at fortsætte, enten kalde den samlede indsats indtil nu eller selv raise. I hver enkelt indsatsrunde kan der højst være én indsats og tre raises. Når turen (også kaldet "action") når frem til blinds, har de samme muligheder. Men de har allerede chips i puljen, og de modregnes deres indsats. Hvis du for eksempel i et spil med $2/$4 limit har åbnet med at satse $2, og to spillere har raiset, ville den samlede indsats være $6. Når turen kommer til small blind, ville den spiller kunne folde. Spilleren kunne kalde ved at lægge $5 i puljen (han har allerede $1 i puljen). Eller spilleren kunne raise ved at lægge $7 i puljen. Det ville være indsatsloftet for den runde, og der ville derfor ikke kunne forhøjes yderligere. (Pot Limit- og No Limit-spil har ikke noget loft på antallet af indsatser, der kan placeres).

På samme måde kan big blind komme med for $2 mindre, fordi vedkommende allerede har investeret $2 i puljen. Hvis der ikke er blevet raiset, når turen når til big blind, har vedkommende det, der kaldes for "option". Spilleren kan vælge at raise, hvorefter alle aktive spillere så skal vælge enten at kalde, reraise eller folde. Big blind kan også vælge ikke at raise, hvilket afslutter indsatsrunden. Big blind i denne "option"-situation er kendt i pokerjargon som en "live blind".

Vurdering af dine kort

Når du vurderer dine kort, skal du huske på, at både høje og lave kort kan være gode, eftersom dette er et spil med Hi/Lo-split. Du skal gå efter at sidde med en hånd, der er bedst enten som høj eller lav hånd – og ideelt set en hånd, der kan vinde både den høje og lave halvdel af puljen. Husk hele tiden på kvalifikationskravet. For at ende med en lav hånd skal din starthånd indeholde mindst to kort, der er 8'ere eller derunder. Sammenlignet med 7 Card Stud Hi/Lo har Omaha Hi/Lo et lavere antal delte puljer mellem høj og lav ved showdown. Men i 7 Card Stud Hi/Lo kan du bruge hvilke som helst fem af dine syv kort, og derfor er sandsynligheden for en lav hånd ofte ganske stor. I Omaha Hi/Lo kan du dog kun have en lav hånd, hvis mindst tre af fælleskortene er 8'ere eller derunder – og selv da sker det nogle gange, at du ikke kan danne en lav hånd.

Floppet

Når første indsatsrunde er afsluttet, dvs. når alle har haft mulighed for enten at folde eller matche det samlede bet, giver dealeren tre kort med billedsiden op på midten af bordet. Disse første tre fælleskort kaldes "floppet".

Så begynder anden indsatsrunde. Denne runde begynder ved den første aktive spiller (en spiller, der stadig har kort) til venstre for knappen. Hvis small blind valgte at kalde i første runde, ville den spiller skulle begynde, selvom han var næstsidst i første indsatsrunde. Kun i første runde (nogle gange kaldet "preflop") begynder runden et andet sted. I alle runder efter den første har den første spiller to muligheder:

 • Check, dvs. undlade at satse
 • Bet, dvs. satse ud fra limit i den runde

Hvis ingen satser, har hver spiller efter tur de samme muligheder. I alle runder bortset fra den første er det muligt, at der slet ikke satses. Når der ikke satses i en runde, kaldes det at blive "checked around".

Hvis en spiller vælger at satse, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

De spillere, der checker, beholder deres kort. Hvis nogen satser, skal en spiller, der har checket, vælge en af tre muligheder, når turen er gået hele vejen rundt. At checke og så raise, når man igen skal satse, kaldes for check-raising. Hvis du checker for at kunne raise senere, risikerer du selvfølgelig, at ingen andre vælger at satse.

Turn

Når anden indsatsrunde er afsluttet, altså når alle har haft mulighed for enten at checke eller matche det samlede bet, giver dealeren ét kort mere med billedsiden op på midten af bordet. Dette fjerde fælleskort kaldes "turn"-kortet.

Tredje indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Indsatsrunden foregår på præcis samme måde som i anden runde. I et spil med limit fortsætter tredje og fjerde indsatsrunde normalt med stigninger, der er dobbelt så store som i de to første runder.

River

Når tredje indsatsrunde er afsluttet, giver dealeren et femte og sidste kort med billedsiden op på midten af bordet. Dette sidste fælleskort kaldes "river"-kortet.

Fjerde og sidste indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Runden foregår på præcis samme måde som de to foregående.

Showdown

Når fjerde indsatsrunde er forbi, kan der ikke satses mere, og det er tid til showdown. De tilbageværende aktive spillere viser deres kort. Den bedste høje hånd bestående af de bedste fem kort kombineret af to af hver spillers fire lommekort og tre fælleskort vinder halvdelen af puljen. Den bedste lave hånd (så længe den kvalificerer sig ved at bestå af fem forskellige kort, der er 8'ere eller derunder) bestående af de bedste fem kort kombineret af to af hver spillers fire lommekort og tre fælleskort vinder halvdelen af puljen. Softwaren afgør, hvilke hænder der vinder, og giver halvdelen af puljen til de spillere, der sidder med de respektive hænder. Til tider kan puljen blive delt ligeligt mellem alle spillere. Hvis der er jetoner tilbage i puljen, går de overskydende jetoner til vinderen af den høje hånd. Hvis afgørelsen af den bedste høje (eller lave) hånd er uafgjort, bliver den halvdel af puljen yderligere delt mellem de spillere, der står uafgjort. Hvis de 'ekstra' jetoner ikke kan fordeles ligeligt, bliver de fordelt én ad gangen til de tilbageværende spillere – man begynder med spilleren tættest til venstre for button. Hvis ingen hænder kvalificerer sig til laveste hånd, giver vores software hele puljen til den spiller, der har den højeste hånd. Hvis en spiller sidder med en kombination af kort, der er både den bedste høje hånd og den bedste lave hånd, tildeler vores software hele puljen til den spiller.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ('side pots'), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: