Online Omaha Poker

Online Omaha er en variant af Hold'em, der er blevet meget populær – primært på grund af de mange mulige kombinationer af hænder. I Omaha begynder spillerne med fire lommekort i stedet for to. Som i de fleste former for poker bruger man i Omaha et almindeligt spil kort med 52 blade.

Se en mere uddybende beskrivelse af online Omaha herunder.

Blinds

Hver hånd i Omaha begynder med to blinds. Blinds er indledende indsatser og betales af to spillere, før der gives kort, for at få gang i spillet. Hvis der ikke var noget at vinde, ville den første spiller, der skal agere, ikke have nogen grund til at satse. Dealerpositionen vises med en hvid brik, som kaldes dealerknappen eller bare "knappen". Det er fra denne position, at dealeren ville give kort, hvis en af spillerne var dealer. Før kortene gives, lægger spilleren til venstre for knappen chips i puljen svarende (som regel) til halvdelen af spillets minimumbet. Dette bet er kendt som "small blind". Spilleren til venstre for den spiller lægger chips i puljen svarende til spillets minimumbet. Dette bet kaldes "big blind".

Sæt dig ved bordet

Når du første gang sætter dig ved et bord, skal du vente på, at big blind når hen til din position. Det sker af sig selv, fordi knappen flytter sig én position til venstre (med uret) efter hver runde. Men hvis man gerne vil ind i spillet allerede fra den næste hånd, hvor man ikke er small blind eller dealer, kan man "poste", altså lægge chips svarende til big blind.

Hver spiller skal lægge både small og big blind i puljen én gang hver runde. Hvis du misser blinds i en runde, skal du enten vente, til big blind når hen til dig, eller poste en blind svarende til big blind. Det gør du på én gang.

Første runde

Når blinds er på plads, giver dealeren fire kort til hver spiller – ét kort ad gangen med billedsiden nedad. Dealeren giver først til small blind. Disse fire startkort kaldes for lommekort. Du kan selv se dine egne lommekort på skærmen, men bare rolig: Kun du kan se dine lommekort. Du kan kun se bagsiden af de andre spilleres lommekort. Alle de andre spillere ser den samme skærm, hvor kun egne lommekort er synlige.

Alle spillere begynder med fire lommekort i stedet for to. Så placerer dealeren fem kort med billedsiden op på midten af bordet. Disse fælleskort deles af alle spillerne, så hver spiller har adgang til ni kort. En anden forskel på Omaha og Hold'em er, at spillerne skal danne en hånd bestående af fem kort ved at bruge præcis to (hverken flere eller færre, men der er til gengæld frit valg) af deres lommekort sammen med præcis tre af de fem fælleskort (her er der også frit valg). Der er mange flere mulige vinderkombinationer end i Hold'em. Hold'em har kun én startkombination af to kort, Omaha har seks.

Selv hvis du ikke har erfaring med andre Omaha-spil, behøver du ikke bekymre dig om, hvilke kort der er de bedste: Vores software vælger automatisk dine bedste fem kort for dig, når det er tid til at sammenligne din hånd med de andre spilleres.

Hvis du for eksempel blandt dine lommekort har tre esser, og der er ét es på bordet, har din bedste hånd ikke fire esser. Hvis der samtidig var et par på bordet, ville din bedste hånd være fuldt hus med tre esser. Hvis det fjerde kort var en konge, og der på bordet lå et es, en dame, en knægt, en 10'er og en 9'er i tre forskellige kulører, ville din bedste hånd være en straight med es som højeste kort, den ultimativt bedste hånd for dette specifikke flop. Du danner den hånd ved at kombinere es og konge fra dine lommekort med dame, knægt og 10 på bordet. (Du kan så godt ende med at dele puljen. En anden spiller med enten konge og dronning, konge og knægt eller konge og 10 blandt sine lommekort ville også have en straight med es som højeste kort.) Du kan se mere om kombinationer og om, hvad der slår hvad, i vores håndsrangering.

Ligesom enhver anden form for poker handler Omaha om at satse. Der er fire indsatsrunder i Omaha. Indsatsstørrelsen afhænger af spillets struktur, hvor der i Omaha er tre muligheder:

 • Limit – i Limit Omaha er der en fastsat indsats i hver indsatsrunde. I $5/$10 er small blind $2,50 og big blind $5, og i de to første indsatsrunder kan man satse $5 ad gangen. I de sidste to bettingrunder kan man bette $10 ad gangen. Man kan højst "reraise" (forhøje størrelsen på en allerede forhøjet indsats) tre gange i hver indsatsrunde.
 • Pot-Limit – i Pot Limit Omaha kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumsbeløbet og op til den samlede værdi af puljen. I et $5/$10 Pot Limit-spil er small blind $5, og big blind er $10. Den første spiller kan "kalde" big blind (i dette tilfælde $10) eller raise til ethvert beløb op til størrelsen af puljen. Et raise skal enten være lig med eller større end forrige indsats eller raise. I dette tilfælde ville et raise af samme værdi som puljen være $25 ($5 small blind + $10 big blind + $10 call), hvilket betyder, at spiller nr. 3 kan satse op til $35. Hvis spiller nr. 3 så laver et raise på størrelse med puljen, er den samlede pulje nu oppe på $50.
   For at være med i runden skal den næste spiller kalde de $35, som spiller nr. 3 satsede. Hvis spilleren vil lave det størst mulige raise, ville satsningen være $120, som svarer til puljen ($50) plus et $70 raise ($35 call + $35 raise).
 • No-Limit – i Limit Omaha kan spillerne satse ethvert beløb fra minimumsindsatsen og op til det maksimale antal chips, de har foran sig. Ligesom i Pot Limit så er et $5/$10 No Limit-spil lig med blinds på $5 og $10.

Indsatserne i første runde begynder altid ved spilleren længst til venstre for big blind. Denne position kaldes sommetider 'under the gun'. Som første spiller har du tre muligheder. Du kan:

 • Folde
 • Kalde minimum (limp)
 • Åbne med et raise

Du beslutter dig ved at klikke på en knap. Hvis du folder, er dine kort ude af spillet og vises ikke længere på skærmen. Du er ude indtil næste runde, og du har ikke længere noget på spil i puljen. Hvis du folder, har næste spiller samme muligheder. Hvis alle inkl. small blind folder, går puljen til big blind, og næste runde begynder.

Hvis du eller en anden spiller vælger at bette eller raise, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

Efter tur har alle spillere de samme tre valg. Hvis der er blevet raiset, skal hver spiller, der vælger at fortsætte, enten kalde den samlede indsats indtil nu eller selv raise. I hver enkelt indsatsrunde kan der højst være én indsats og tre raises. Når turen (også kaldet "action") når frem til blinds, har de samme muligheder. Men de har allerede chips i puljen, og de modregnes deres indsats.

På samme måde kan big blind komme med for $2 mindre, fordi vedkommende allerede har investeret $2 i puljen. Hvis der ikke er blevet raiset, når turen når til big blind, har vedkommende det, der kaldes for "option". Spilleren kan vælge at raise, hvorefter alle aktive spillere så skal vælge enten at kalde, reraise eller folde. Big blind kan også vælge ikke at raise, hvilket afslutter indsatsrunden.

Floppet

Når første indsatsrunde er afsluttet, dvs. når alle har haft mulighed for enten at folde eller matche det samlede bet, giver dealeren tre kort med billedsiden op på midten af bordet. Disse første tre fælleskort kaldes "floppet".

Så begynder anden indsatsrunde. Denne runde begynder ved den første aktive spiller (en spiller, der stadig har kort) til venstre for knappen. Hvis small blind valgte at kalde i første runde, ville den spiller skulle begynde, selvom han var næstsidst i første indsatsrunde. Kun i første runde (nogle gange kaldet "preflop") begynder runden et andet sted. I alle runder efter den første har den første spiller to muligheder:

 • Check, dvs. undlade at satse
 • Bet, dvs. satse ud fra limit i den runde

Hvis ingen satser, har hver spiller efter tur de samme muligheder. I alle runder bortset fra den første er det muligt, at der slet ikke satses. Når der ikke satses i en runde, kaldes det at blive "checked around".

Hvis en spiller vælger at satse, har hver efterfølgende spiller tre valg:

 • Folde
 • Kalde, dvs. matche det foregående bet
 • Raise, dvs. forhøje det foregående bet

De spillere, der checker, beholder deres kort. Hvis nogen satser, skal en spiller, der har checket, vælge en af tre muligheder, når turen er gået hele vejen rundt. At checke og så raise, når man igen skal satse, kaldes naturligt nok for check-raising. Hvis du checker for at kunne raise senere, risikerer du selvfølgelig, at ingen andre vælger at satse.

Turn

Når anden indsatsrunde er afsluttet, altså når alle har haft mulighed for enten at checke eller matche det samlede bet, giver dealeren ét kort mere med billedsiden op på midten af bordet. Dette fjerde fælleskort kaldes "turn"-kortet.

Tredje indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Indsatsrunden foregår på præcis samme måde som i anden runde. I et spil med limit fortsætter tredje og fjerde indsatsrunde normalt med stigninger, der er dobbelt så store som i de to første runder.

River

Når tredje indsatsrunde er afsluttet, giver dealeren et femte og sidste kort med billedsiden op på midten af bordet. Dette sidste fælleskort kaldes "river"-kortet.

Fjerde og sidste indsatsrunde begynder. Igen begynder runden ved den første aktive spiller til venstre for knappen. Runden foregår på præcis samme måde som de to foregående.

Showdown

Når fjerde indsatsrunde er forbi, kan der ikke satses mere, og det er tid til showdown. De tilbageværende aktive spillere viser deres hænder, og vinderen er den bedste hånd dannet af de bedste fem kort bestående af to af hver spillers fire lommekort kombineret med tre af de fem fælleskort. Vores software afgør den vindende hånd og giver puljen til den spiller, der har den hånd. Hvis runden ender uafgjort ("tie"), bliver puljen delt ligeligt mellem de spillere, der står uafgjort. Til tider kan puljen blive delt ligeligt mellem alle spillere. Hvis der er chips tilbage i puljen, bliver de "ekstra" chips fordelt mellem de tilbageværende spillere, og man begynder med den spiller, der sidder tættest til venstre for knappen.

Spillerne viser ikke deres kort samtidigt. Showdown foregår i en specifik rækkefølge.

Vores software viser kort fra den spiller, som først har satset eller senest har raiset i en tidligere runde. Hvis næste aktive spiller har en bedre hånd end den, der lige blev vist (eller det er uafgjort), viser vores software den spillers kort. Hvis den næste aktive spiller ikke har en bedre hånd, giver vores software den spiller valget mellem at vise sine kort eller smide dem ("muck"). Vores software gør det samme ved alle tilbageværende spillere efter tur: Enten vendes hånden, hvis den er bedre end (eller står uafgjort med) en hånd vist før den, eller også får spilleren lov til at vise eller mucke. Så går puljen til den bedste hånd.

Hvis en indsats ikke blev kaldt i den sidste runde, altså hvis en spiller satser eller raiser, men ingen kalder, så er der ikke showdown, og puljen går til den spiller, hvis indsats ikke blev kaldt. Det er også tilfældet i alle tidligere runder. Hvis det sker i en tidligere indsatsrunde, gives der ikke flere kort, fordi runden er slut.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ("side pots"), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: