Badugi

Online Badugi er et draw-pokerspil, som minder en del om andre 'lowball'-spil såsom 2-7 Triple Draw. Men i Badugi er hænderne rangeret meget anderledes end i de andre draw-spil, og Badugi spilles kun med fire lommekort. Som i de fleste former for poker bruger man i Badugi et almindeligt spil kort med 52 blade, der blandes før hver hånd.

Håndsrangering for Badugi

Målet i Badugi er at danne en lav hånd bestående af fire kort i fire forskellige kulører.

  • Flushes og par gør din hånd svagere
  • Straights gør ikke din hånd svagere
  • Et es anses altid for at være et lavt kort

Du kan danne fire forskellige typer hænder i Badugi (rangeret efter styrke):

  1. En "Badugi": enhver hånd, der indeholder fire forskellige kort, der alle har forskellig kulør. Et eksempel er 4d-3h-2s-Ac, som er den bedst mulige "Badugi".
  2. En "3-Card": enhver hånd, der indeholder mindst tre forskellige kort i forskellig kulør. For eksempel 4d-3h-2s-Ad. Eftersom der er to kort af samme kulør, tælles det højeste af de to (ruder 4) ikke med.
  3. En "2-Card": enhver hånd, der indeholder mindst to forskellige kort i forskellig kulør. For eksempel 4d-4h-3s-As. Eftersom der er et par og to kort i samme kulør, tælles kun esset og den ene firer med.
  4. En "1-Card": enhver hånd, der kun har kort med samme værdi eller kulør. For eller Ad-Ah-As-Ac eller 4d-3d-2d-Ad. I begge tilfælde tælles kun et enkelt es med.

Gå til vores håndsrangering for at få flere eksempler på hænder i Badugi.

Enhver "Badugi" slår enhver "3-Card", enhver "3-Card" slår enhver "2-Card" og så fremdeles.

En Badugi tælles fra højeste til laveste kort. For eksempel slår en Badugi bestående af 9-8-7-6 en Badugi med 10-8-7-5.

Hvis de højeste kort er af samme værdi, kommer det (eller de) næsthøjeste kort i spil. For eksempel slår en Badugi bestående af 8-6-5-4 en Badugi med 8-7-6-5. Det gælder også for alle andre typer hænder i Badugi.

Blinds

Ligesom i spil med flop såsom Hold'em er der blinds i Badugi for at få gang i spillet. Small blind og big blind går til spillerne til venstre for dealerknappen, som afgør den rækkefølge, spillerne får kort i.

Når du første gang køber dig ind i et spil Badugi, har du mulighed for at vente på, at big blind når til din position, før du går i gang med at spille, eller også kan du betale en blind svarende til big blind for at få kort med det samme – medmindre du sidder i en position, hvor du ville være small blind eller sidde med knappen. I så fald skal du vente, til den næste hånd begynder.

Kortgivning og første indsatsrunde

Når blinds er betalt, er hånden i gang. I Badugi gives fire kort med billedsiden ned til alle spillere. Spilleren til venstre for knappen får først kort.

Når der er givet kort, begynder første indsatsrunde. Alle spillere kan folde deres hånd, kalde den nuværende indsats eller raise. Spilleren til venstre for big blind begynder. Hvis ingen raiser, har spilleren i big blind mulighed for at checke hånden, hvilket betyder, at spilleren ikke satser, men stadig er med i hånden.

Første draw

Når første indsatsrunde er afsluttet, har alle spillere, der stadig er med i hånden, mulighed for at smide et, flere eller alle deres kort og trække nye. Klik på de kort, du vil smide, og vælg så Smid kort, når det er din tur.

Alternativt kan du vælge de kort, du vil smide, og så vælge Smid kort, inden det er din tur. På den måde bliver dine kort automatisk smidt, når det er din tur.

Hvis du ikke vil smide nogen kort, kan du beholde dine kort (også kaldet "stand pat"). For at gøre det skal du enten vælge Behold kort, inden det er din tur, eller klikke på Behold kort, når det er din tur.

Når alle spillere har haft mulighed for at smide kort, trækkes nye kort, og alle spillere får samme antal kort, som de valgte at smide.

Bemærk: I draw-spil er der nogle gange brug for flere kort, end der er i spillet. I det tilfælde bliver kortene blandet igen. Få mere at vide om blanding af kort i draw-spil.

Anden og tredje indsats- og draw-runde

Efter første draw er der endnu en indsatsrunde, der begynder ved den spiller, som sidder til venstre for knappen. Hvis ingen har satset, kan du checke eller selv satse. Hvis der er satset, kan du folde, kalde eller raise.

Når anden indsatsrunde er færdig, begynder andet draw. Ligesom med første draw kan alle spillere, der stadig er med i hånden, enten smide et, flere eller alle deres kort eller beholde dem alle.

Efter der er trukket nye kort, begynder tredje indsatsrunde, og herefter følger tredje draw. Tredje draw er din sidste chance for at danne den bedst mulige hånd.

Sidste indsatsrunde og showdown

Efter tredje draw er der en sidste indsatsrunde. Denne indsatsrunde har samme format som tidligere runder.

Når sidste indsatsrunde er afsluttet, er der showdown mellem de spillere, der stadig er med i hånden. Spilleren med den bedste Badugi-hånd vinder puljen. Hvis runden ender uafgjort ("tie"), bliver puljen delt ligeligt mellem de spillere, der står uafgjort. Sommetider kan puljen ikke deles helt ligeligt. Hvis der er chips tilbage i puljen, bliver de "ekstra" chips fordelt mellem de tilbageværende spillere, og man begynder med den spiller, der sidder tættest til venstre for knappen.

Nogle gange løber en spiller tør for chips, inden en indsatsrunde er afsluttet. I det tilfælde laves en eller flere sidepuljer ("side pots"), og vores software tildeler de rette hoved- og sidepuljer. Når en spiller er "all in", kan der godt være et sats eller et raise, der ikke bliver kaldt, men der er alligevel showdown.

Ofte viser spillere ikke en hånd, der taber. Men du har ret til at se alle kort, der var aktive ved showdown, selvom de ikke blev vist. Klik på "Vis sidste hånd" for at åbne et nyt vindue, der viser resultatet af sidste runde og alle aktive kort.

Hvis du godt kan lide Badugi, kan du også prøve vores andre draw-spil: 5-Card Draw, 2-7 Triple Draw og 2-7 Single Draw.

Vi har det største udvalg af pokerspil online, bl.a.: