Slutbrugerlicensaftale for onlinesoftware fra PokerStars, PokerStars Casino, BetStars og Full Tilt

Slutbrugerlicensaftale for onlinesoftware fra PokerStars, PokerStars Casino, BetStars og Full Tilt

Udskriv

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") bør læses af dig ("Brugeren" eller "dig") i sin helhed inden brug af tjenester og produkter fra PokerStars, PokerStars Casino, BetStars og Full Tilt. Bemærk, at Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, REEL Denmark Limited (”REEL Denmark”) og Stars Mobile Limited (”Stars Mobile Ltd”) (REEL Denmark og Stars Mobile Ltd omtales herefter samlet som "Rational Group", "os" eller "vi"). REEL Denmark har en licens fra den danske Spillemyndighed, der gælder for Danmark og Grønland, under hvilken firmaet udbyder real money-spil (”RM-spil”) til dig på Hjemmesiderne www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.fulltilt.dk, samt en licens fra den danske Spillemyndighed, der gælder for Danmark, under hvilken firmaet udbyder onlinesportsvæddemål på Hjemmesiden www.betstars.dkWww.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk, www.betstars.dk og www.fulltilt.dk bliver herefter i denne Aftale betegnet som "vores Sites". Betingelser og vilkår for dit RM-spil følger herunder. Stars Mobile Ltd driver "play money"/"spil gratis" poker games ("PM-spil") tilbudt dig på Sitet. Klik her for at se betingelser og vilkår for PM-spillene, der gælder, når du spiller PM-spil.

Ved at acceptere denne Aftale indvilliger du i, at PokerStars, BetStars og Full Tilt er brands ejet og styret af en gruppe selskaber kollektivt kendt som "Rational Group". Når det bruges som sådan, og hvor konteksten tillader det, betyder "Gruppe" REEL Denmark samt datterselskaber og holdingselskaber ejet af REEL Denmark og alle datterselskaber af disse holdingselskaber samt alle firmaer tilknyttet Rational Group, herunder men ikke begrænset til tilknyttede firmaer, der leverer service under varemærket “Full Tilt”.

Dine omkostninger i forbindelse med Real Money cash games og -turneringer på vores Sites er angivet i sektionen Vores provision, der inkorporeres heri som reference. Ud over betingelserne og vilkårene i denne Aftale skal du også læse vores fortrolighedspolitikcookiepolitik, betingelser og vilkår for PM-spil, væddemålsregler, pokerregler, spilleregler og betingelser og vilkår for behandling og valutaveksling af real money med hensyn til RM-spil alene og betingelser og vilkår for VIP Club samt alle andre regler, politikker og betingelser og vilkår, der omhandler produkterne og kampagnerne udbudt på vores Sites, og som undertiden kan findes på vores Sites, og som er indeholdt heri ved reference, samt andre bestemmelser, vi måtte gøre dig opmærksom på fra tid til anden.

Ved at klikke på knappen "Jeg accepterer" herunder i denne softwareinstallationsproces og/eller ved at bruge Softwaren (som defineret herunder) accepterer du denne Aftales betingelser og vilkår, vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik, betingelser og vilkår for PM-spil, væddemålsregler, pokerregler, spilregler og betingelser og vilkår for behandling og valutaveksling af real money, der alle kan opdateres eller ændres fra tid til anden i henhold til denne Aftales bestemmelser.

For så vidt angår denne Aftale, er definitionen af "Software" al software, som vi giver eller stiller til rådighed for dig uanset mediet, og uanset om du kan downloade det til din slutbrugerenhed eller ej. Derfor omfatter ”Software” Rational Groups software, som du kan downloade til din stationære computer eller bærbar ("PC") fra www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk, www.betstars.dkwww.fulltilt.dk og den webbaserede software tilgængelig på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk, www.betstars.dkwww.fulltilt.dk samt Rational Groups softwareapplikation til mobilenheder, som du kan downloade, eller som er tilgængelig på din slutbrugerenhed (herunder men ikke begrænset til en mobiltelefon, PDA, tablet eller enhver anden type allerede eksisterende eller fremtidigt fremstillet bærbar eller mobil enhed) (hver især en "Enhed") såvel som al supplerende software (det være sig webbaseret software eller klient-/serverbaseret software).

REEL Denmark tilbyder Spil (som defineret i Sektion 1.1 herunder), der tilbydes under eget brand, samt Spil, der licenseres til Rational Group af en tredjepart (“Tredjepartsleverandører”).

1. LICENSOVERDRAGELSE/IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 • 1.1Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Rational Group Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverdragelig ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til Rational Group-serverne og spille RM-spil og PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

  Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Rational Group Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverdragelig ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til Rational Group-serverne og spille RM-spil og PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

 • 1.2Softwaren er givet i licens af Rational Group til dig for personligt brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af (i) personer under 18 år, (ii) personer under den juridiske lavalder i deres land og (iii) personer, der logger på fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. Rational Group er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

  Softwaren er givet i licens af Rational Group til dig for personligt brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af (i) personer under 18 år, (ii) personer under den juridiske lavalder i deres land og (iii) personer, der logger på fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. Rational Group er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

 • 1.3Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig, midlertidigt eller permanent, fra brugen af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

  Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig, midlertidigt eller permanent, fra brugen af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

 • 1.4Rational Group, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. copyright, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

  Rational Group, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. copyright, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

  1. kopiere, distribuere, udgive, reverse engineer, dekompilere, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af Softwarens kildekode eller på anden måde;
  2. sælge, overdrage, underlicensere, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
  3. stille Softwaren tilgængelig for tredjepart via computernetværk eller på anden måde;
  4. eksportere Softwaren til noget land (fysisk eller i elektronisk format); eller
  5. benytte Softwaren på en måde, der er forbudt ved gældende love eller regler,

  (hver af de førnævnte går herefter under termen "Uautoriseret Brug").

  Rational Group, dets Gruppeselskaber og deres licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, stiltiende eller udtalte, der ikke specifikt gives til Brugeren heri, og forbeholder sig alle rettigheder, titler og interesser i og i forhold til Softwaren.

  Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for alle skader, omkostninger eller udgifter opstået som resultat af eller i forbindelse med din Uautoriserede Brug. Du skal informere Rational Group øjeblikkeligt, hvis du bliver bekendt med en anden persons Uautoriserede Brug, og skal hjælpe os i et rimeligt omfang med at undersøge sagen, der opstår som følge af din rapportering.

 • 1.5Betegnelserne "PokerStars", “PokerStars Casino”, "BetStars" og "Full Tilt", domænenavnene "pokerstars.dk", "pokerstarscasino.dk", "betstars.dk", “fulltilt.dk” og "pokerstarsmobile.dk" samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domæner brugt af Rational Group på vores Site og/eller i Softwaren ("Varemærkerne"), er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domæner ejet af Rational Group og/eller et af deres Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og disse selskaber forbeholder sig alle rettigheder til disse Varemærker. Desuden er alt indhold på vores Sites, inkl. men ikke begrænset til Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindhold") ejet af Rational Group og dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af copyright og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og vores Sites ikke opnår rettigheder til nogen dele af Siteindholdet. Under ingen omstændigheder må du benytte Siteindholdet og/eller Varemærkerne uden Rational Groups forudgående skriftlige tilladelse.

  Betegnelserne "PokerStars", “PokerStars Casino”, "BetStars" og "Full Tilt", domænenavnene "pokerstars.dk", "pokerstarscasino.dk", "betstars.dk", “fulltilt.dk” og "pokerstarsmobile.dk" samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domæner brugt af Rational Group på vores Site og/eller i Softwaren ("Varemærkerne"), er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domæner ejet af Rational Group og/eller et af deres Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og disse selskaber forbeholder sig alle rettigheder til disse Varemærker. Desuden er alt indhold på vores Sites, inkl. men ikke begrænset til Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindhold") ejet af Rational Group og dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af copyright og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og vores Sites ikke opnår rettigheder til nogen dele af Siteindholdet. Under ingen omstændigheder må du benytte Siteindholdet og/eller Varemærkerne uden Rational Groups forudgående skriftlige tilladelse.

  Desuden indvilliger du i ikke at gøre noget, der skader eller kan skade rettighederne, inkl. de immaterielle rettigheder, tilhørende Rational Group, dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere i Softwaren, Varemærkerne eller Siteindholdet, og at du ikke vil gøre noget for at skade Rational Groups, dets gruppeselskabers, ansattes, direktørers eller konsulenters image eller omdømme.

 • 1.6Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesten (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Rational Group og dens Gruppe global, uigenkaldelig, overførlige, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

  Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesten (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Rational Group og dens Gruppe global, uigenkaldelig, overførlige, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

2. INGEN GARANTIER

 • 2.1Rational Group giver ingen garantier, udtalte eller indforstået, i forbindelse med Tjenesten, der leveres "SOM DEN ER", og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvaliteten, funktionaliteten, fuldkommenheden eller nøjagtigheden.

  Rational Group giver ingen garantier, udtalte eller indforstået, i forbindelse med Tjenesten, der leveres "SOM DEN ER", og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvaliteten, funktionaliteten, fuldkommenheden eller nøjagtigheden.

 • 2.2Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

  Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

 • 2.3Rational Group forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller tilføje til Tjenesten med øjeblikkelig effekt og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt (for eksempel), hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Rational Group i denne henseende.

  Rational Group forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller tilføje til Tjenesten med øjeblikkelig effekt og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt (for eksempel), hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Rational Group i denne henseende.

3. AUTORITET

 • 3.1Rational Group beholder autoriteten over udstedelsen, vedligeholdelsen og lukningen af Brugernes konti på vores Sites. Rational Groups ledelses beslutninger, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres. Kontoen oprettet af en Bruger bliver herefter omtalt som en Stars-konto. Brugerens Stars-konto giver adgang til alle vores Sites, som gøres tilgængelige for dig i henhold til vilkårene i denne Aftale af Rational Group afhængigt af din geografiske placering. Alle henvisninger i denne Aftale til termen "Brugerkonto" eller "konto" svarer til din Stars-konto.

  Rational Group beholder autoriteten over udstedelsen, vedligeholdelsen og lukningen af Brugernes konti på vores Sites. Rational Groups ledelses beslutninger, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres. Kontoen oprettet af en Bruger bliver herefter omtalt som en Stars-konto. Brugerens Stars-konto giver adgang til alle vores Sites, som gøres tilgængelige for dig i henhold til vilkårene i denne Aftale af Rational Group afhængigt af din geografiske placering. Alle henvisninger i denne Aftale til termen "Brugerkonto" eller "konto" svarer til din Stars-konto.

4. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Før ibrugtagning af Tjenesten og løbende repræsenterer, garanterer, klausulerer og indvilliger du i:

 • 4.1at der er en risiko for at tabe penge ved brug af Tjenesten, og at Rational Group ikke er ansvarlig for sådanne tab.

  at der er en risiko for at tabe penge ved brug af Tjenesten, og at Rational Group ikke er ansvarlig for sådanne tab.

 • 4.2at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

  at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

 • 4.3at du skal forsyne os med visse personlige oplysninger om dig selv (inkl. detaljer om dine betalingsmetoder) samt (for at kunne bruge Tjenesten via Mobilsoftwaren) indvillige i vores brug af lokationsbaserede services (LBS) til at bestemme din geografiske lokation, så du kan benytte Tjenesten. Rational Group behandler dine personlige oplysninger i henhold til Persondataloven i Danmark, og som det fremgår af vores fortrolighedspolitik.

  at du skal forsyne os med visse personlige oplysninger om dig selv (inkl. detaljer om dine betalingsmetoder) samt (for at kunne bruge Tjenesten via Mobilsoftwaren) indvillige i vores brug af lokationsbaserede services (LBS) til at bestemme din geografiske lokation, så du kan benytte Tjenesten. Rational Group behandler dine personlige oplysninger i henhold til Persondataloven i Danmark, og som det fremgår af vores fortrolighedspolitik.

 • 4.4at du ene og alene er ansvarlig for alle gældende skatter, der pålægges penge eller præmier vundet af dig gennem brug af Tjenesten;

  at du ene og alene er ansvarlig for alle gældende skatter, der pålægges penge eller præmier vundet af dig gennem brug af Tjenesten;

 • 4.5at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for Rational Groups kontrol, og at Rational Group intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed; og

  at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for Rational Groups kontrol, og at Rational Group intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed; og

 • 4.6at du er 18 eller ældre, og du er ikke midlertidigt selvudelukket fra noget online eller mobilt spilsite, og at du vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med nogen spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsnings af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Sites.  

  at du er 18 eller ældre, og du er ikke midlertidigt selvudelukket fra noget online eller mobilt spilsite, og at du vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med nogen spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsnings af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Sites.  

5. ULOVLIG BRUG

 • 5.1SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, reverse-engineer eller adskille Softwaren på nogen måde.

  SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, reverse-engineer eller adskille Softwaren på nogen måde.

 • 5.2PERSONLIGT BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt til Brugerens personlige brug. Brugeren har kun tilladelse til at satse for sin personlige fornøjelse. Under ingen omstændigheder må en Bruger benytte sin "real money-konto" hos Rational Group til andre formål end at bruge Tjenesten. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Rational Group, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse detaljer, hvis noget ændrer sig.

  PERSONLIGT BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt til Brugerens personlige brug. Brugeren har kun tilladelse til at satse for sin personlige fornøjelse. Under ingen omstændigheder må en Bruger benytte sin "real money-konto" hos Rational Group til andre formål end at bruge Tjenesten. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Rational Group, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse detaljer, hvis noget ændrer sig.

 • 5.3AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugerne ved at dele information om ens kort med andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Rational Group forbeholder sig retten, ud over andre bestræbelser, at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder Rational Group sig også retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Rational Group retten til at blokere Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

  AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugerne ved at dele information om ens kort med andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Rational Group forbeholder sig retten, ud over andre bestræbelser, at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder Rational Group sig også retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Rational Group retten til at blokere Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

 • 5.4EKSTERNE SPILLERASSISTANCEPROGRAMMER (EPA). Rational Group forbyder Eksterne Spillerassistanceprogrammer ("EPA-programmer"), der er skabt til at give en "Unfair Fordel" til spilleren. Rational Group definerer "Ekstern" som computersoftware (ud over Softwaren), og ikke-softwarebaserede databaser eller profiler (f.eks. hjemmesider og abonnementtjenester). Rational Group definerer "Unfair Fordel" som alle tilfælde, hvor en Bruger får adgang til information om andre spillere, som vedkommende ikke selv har observeret under Brugerens eget spil. Vi anbefaler, at du læser vores side med ofte stillede spørgsmål om tredjepartsværktøjer og -tjenester.

  EKSTERNE SPILLERASSISTANCEPROGRAMMER (EPA). Rational Group forbyder Eksterne Spillerassistanceprogrammer ("EPA-programmer"), der er skabt til at give en "Unfair Fordel" til spilleren. Rational Group definerer "Ekstern" som computersoftware (ud over Softwaren), og ikke-softwarebaserede databaser eller profiler (f.eks. hjemmesider og abonnementtjenester). Rational Group definerer "Unfair Fordel" som alle tilfælde, hvor en Bruger får adgang til information om andre spillere, som vedkommende ikke selv har observeret under Brugerens eget spil. Vi anbefaler, at du læser vores side med ofte stillede spørgsmål om tredjepartsværktøjer og -tjenester.

 • 5.5AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder men ikke begrænset til "bots" er strengt forbudt i forbindelse med brugen af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spillerne genne brugerfladen i Softwaren.

  AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder men ikke begrænset til "bots" er strengt forbudt i forbindelse med brugen af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spillerne genne brugerfladen i Softwaren.

 • 5.6Du accepterer, at Rational Group vil tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-programmer. Disse forholdsregler kan inkludere, men er ikke begrænset til at undersøge, hvilken software der kører på samme tid som Rational Group-softwaren på en Brugers computer. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, inkl. uden begrænsning brugen af tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

  Du accepterer, at Rational Group vil tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-programmer. Disse forholdsregler kan inkludere, men er ikke begrænset til at undersøge, hvilken software der kører på samme tid som Rational Group-softwaren på en Brugers computer. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, inkl. uden begrænsning brugen af tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

 • 5.7CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre jetoner til en anden Bruger. Alle Brugere, der chip-dumper eller forsøger at chip-dumpe med andre Brugere via Tjenesten kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres brugerkonto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Rational Group ikke forpligtet til at returnere dine penge til dig, hvis du skulle have nogen stående på din brugerkonto.

  CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre jetoner til en anden Bruger. Alle Brugere, der chip-dumper eller forsøger at chip-dumpe med andre Brugere via Tjenesten kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres brugerkonto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Rational Group ikke forpligtet til at returnere dine penge til dig, hvis du skulle have nogen stående på din brugerkonto.

 • 5.8BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Rational Group finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, inkl. uden begrænsning handlingerne nævnt i Sektion 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation, eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, inkl. uden begrænsning brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, forbeholder Rational Group sig retten til at skride til handling, inkl. uden begrænsning:

  BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Rational Group finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, inkl. uden begrænsning handlingerne nævnt i Sektion 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation, eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, inkl. uden begrænsning brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, forbeholder Rational Group sig retten til at skride til handling, inkl. uden begrænsning:

  1. den øjeblikkelige suspendering af en Brugers adgang til Tjenesten;
  2. lukning af en Brugers konto hos Rational Group;
  3. konfiskering af indestående på en Brugers konto;
  4. fremlæggelse af relevante oplysninger (inkl. Brugerens identitet) til finansielle institutioner, relevante myndigheder og/eller andre personer eller enheder, der har en juridisk ret til sådanne oplysninger; og/eller
  5. sagsanlæg mod en Bruger.
 • 5.9VALUTAVEKSLING. Brugerne er i stand til at foranledige valutavekslinger via Tjenesten på deres PC eller Enhed med midler stående på Brugerens konto ("Valutavekslingsfunktionen"). Alle valutavekslingsoverførsler via Valutavekslingsfunktionen vil finde sted med de på tidspunktet gældende rater tilbudt til Rational Group for den pågældende overførselstype. Vekselraterne bliver jævnligt opdateret, og det er muligt, at der tilbydes forskellige vekselrater baseret på overførselstypen og ændringere i valutakurser. Brugerne bør sikre sig, at de er bekendt med svingninger i vekselkursen, og den effekt det kan have på deres midler, før de benytter Valutavekslingsfunktionen. Rational Group er ikke ansvarlig for en Brugers tab eller fortjenester ved brugen af Valutavekslingsfunktionen. Brugerne bør også bemærke, at Rational Group opkræver et gebyr for valutavekslinger foretaget via Valutavekslingsfunktionen, som Rational Group efter eget skøn kan vælge at frafalde for visse typer af overførsler. Rational Group kan også efter eget skøn stoppe med at understøtte visse valutaer uden varsel.

  VALUTAVEKSLING. Brugerne er i stand til at foranledige valutavekslinger via Tjenesten på deres PC eller Enhed med midler stående på Brugerens konto ("Valutavekslingsfunktionen"). Alle valutavekslingsoverførsler via Valutavekslingsfunktionen vil finde sted med de på tidspunktet gældende rater tilbudt til Rational Group for den pågældende overførselstype. Vekselraterne bliver jævnligt opdateret, og det er muligt, at der tilbydes forskellige vekselrater baseret på overførselstypen og ændringere i valutakurser. Brugerne bør sikre sig, at de er bekendt med svingninger i vekselkursen, og den effekt det kan have på deres midler, før de benytter Valutavekslingsfunktionen. Rational Group er ikke ansvarlig for en Brugers tab eller fortjenester ved brugen af Valutavekslingsfunktionen. Brugerne bør også bemærke, at Rational Group opkræver et gebyr for valutavekslinger foretaget via Valutavekslingsfunktionen, som Rational Group efter eget skøn kan vælge at frafalde for visse typer af overførsler. Rational Group kan også efter eget skøn stoppe med at understøtte visse valutaer uden varsel.

  Brugen af Valutavekslingsfunktionen og/eller Brugerens konto til a foretage valutaspekulation eller -handel er strengt forbudt. For at hjælpe med at sikre Valutavekslingsfunktionens integritet forbeholder vi os retten til efter eget skøn at:

  1. afvise eller tilbagesende alle valutavekslingsoverførsler igangsat via Valutavekslingsfunktionen; og/eller
  2. begrænse antallet af valutaer, som en Bruger kan have for sin Brugerkonto, samt beløbet, der kan veksles mellem valutaer af Brugeren; og/eller
  3. kræve, at midler, der står på en Brugers konto og veksles via Valutavekslingsfunktionen til en anden valuta bliver brugt i Spil, før de kan udbetales eller bruges til andre formål; og/eller
  4. med tilbagevirkende kraft pålægge et gebyr, der blev frafaldt som del af valutavekslingsoverførslen.

   Brugeren accepterer og anerkender betingelser og vilkår for real money-overførsler og valutavekslinger, der kan findes her.

 • 5.10Rational Group forbyder folk, der befinder sig i (inkl. midlertidigt ophold) eller bor i visse lande (inkl. lande, hvor personer er påkrævet at spille i henhold til de påbudte regler og love, på de udpegede og autoriserede spilklienter), at foretage indbetalinger på deres konto eller spille om rigtige penge (de "Forbudte Jurisdiktioner"). For at undgå tvivl gælder de forudgående begrænsninger på real-money spil fra Forbudte Jurisdiktioner også for borgere fra andre lande, mens de er i en Forbudt Jurisdiktion.

  Rational Group forbyder folk, der befinder sig i (inkl. midlertidigt ophold) eller bor i visse lande (inkl. lande, hvor personer er påkrævet at spille i henhold til de påbudte regler og love, på de udpegede og autoriserede spilklienter), at foretage indbetalinger på deres konto eller spille om rigtige penge (de "Forbudte Jurisdiktioner"). For at undgå tvivl gælder de forudgående begrænsninger på real-money spil fra Forbudte Jurisdiktioner også for borgere fra andre lande, mens de er i en Forbudt Jurisdiktion.

 • 5.11Spillere bosat eller midlertidigt i Frankrig, Italien, Estland, Belgien, Danmark eller Spanien (de “Begrænsede Jurisdiktioner”) skal spille i henhold til regulativerne i hver Begrænset Jurisdiktion med den tilhørende, licenserede spilsoftware.

  Spillere bosat eller midlertidigt i Frankrig, Italien, Estland, Belgien, Danmark eller Spanien (de “Begrænsede Jurisdiktioner”) skal spille i henhold til regulativerne i hver Begrænset Jurisdiktion med den tilhørende, licenserede spilsoftware.

  Alle forsøg på at omgå disse restriktioner af nogen i en Forbudt eller Begrænset Jurisdiktion er et brud på denne Aftale. Forsøg på at omgå reglerne inkluderer, men er ikke begrænset til manipulation af informationen benyttet af Rational Group ved identificering af din lokation eller falske eller misvisende oplysninger angående din lokation eller bopæl. Alle sådanne forsøg berettiger os til efter vores skøn passende handling, herunder men ikke begrænset til at beslaglægge af midler på din Brugerkonto.

6. UDBETALINGSPOLITIK

 • 6.1Politikken og kriterierne for en Brugers muligheder for at udbetale midler fra sin Brugerkonto kan findes i vores Udbetalingspolitik. Rational Group forbeholder sig retten til at bruge flere berettigelseskriterier for at bestemme udbetalingsmetoderne tilgængelige for en Bruger på et givet tidspunkt.

  Politikken og kriterierne for en Brugers muligheder for at udbetale midler fra sin Brugerkonto kan findes i vores Udbetalingspolitik. Rational Group forbeholder sig retten til at bruge flere berettigelseskriterier for at bestemme udbetalingsmetoderne tilgængelige for en Bruger på et givet tidspunkt.

7. STØDENDE SPROGBRUG OG INDHOLD

 • 7.1Brugeren må ikke skrive noget, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, enten via Chat-funktionen, der defineres i vores Kortrumsregler, spillerbilleder eller i e-mailkommunikation med Rational Groups ansatte.

  Brugeren må ikke skrive noget, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, enten via Chat-funktionen, der defineres i vores Kortrumsregler, spillerbilleder eller i e-mailkommunikation med Rational Groups ansatte.

8. BRUD

 • 8.1"Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder Rational Group og alle firmaer i Gruppen sig, uden at det berører andre rettigheder, retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester opereret af Gruppen, lukning af Brugerens konto på vores Sites eller andre sites opereret af Gruppen, konfiskering af alle penge på Brugerens konto på vores Sites eller andre sites opereret af Gruppen og/eller sagsanlæg mod Brugeren."

  "Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder Rational Group og alle firmaer i Gruppen sig, uden at det berører andre rettigheder, retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester opereret af Gruppen, lukning af Brugerens konto på vores Sites eller andre sites opereret af Gruppen, konfiskering af alle penge på Brugerens konto på vores Sites eller andre sites opereret af Gruppen og/eller sagsanlæg mod Brugeren."

 • 8.2Du accepterer at holde Rational Groups skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, anpartshavere, direktører og ansatter for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab omkostninger eller udgifter, inkl. juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

  Du accepterer at holde Rational Groups skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, anpartshavere, direktører og ansatter for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab omkostninger eller udgifter, inkl. juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

  1. brud fra din side på dele af eller hele denne Aftale;
  2. din overtrædelse af nogen love eller tredjeparts rettigheder; og
  3. din eller anden persons brug af Tjenesten med dine Loginoplysninger (som defineret herunder), uanset om det sker med eller uden din tilladelse eller viden.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING.

 • 9.1Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Rational Group eller medlemmer af Gruppen ansvarlig for nogen særlige, påløbende, direkte, indirekte eller driftslige skader (herunder men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder, eller anden form for pekuniære tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Rational Group havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

  Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Rational Group eller medlemmer af Gruppen ansvarlig for nogen særlige, påløbende, direkte, indirekte eller driftslige skader (herunder men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder, eller anden form for pekuniære tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Rational Group havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

 • 9.2Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Rational Groups eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed; eller (b) svindel eller vildledende fremstilling

  Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Rational Groups eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed; eller (b) svindel eller vildledende fremstilling

10. SIKKERHED OG DIN KONTO

 • 10.1Hver Bruger-konto er tilgængelig via brugen af en kombination af et unikt Stars-ID ("Stars-ID"), et unikt og hemmeligt password ("Password"), og andre valgfri numeriske autentifaktionsmetoder, som Brugeren kan vælge (Stars-ID, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit Stars-ID og Password i henhold til reglerne herfor.

  Hver Bruger-konto er tilgængelig via brugen af en kombination af et unikt Stars-ID ("Stars-ID"), et unikt og hemmeligt password ("Password"), og andre valgfri numeriske autentifaktionsmetoder, som Brugeren kan vælge (Stars-ID, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit Stars-ID og Password i henhold til reglerne herfor.

 • 10.2Brugerens identitet skal verificeres af Rational Group i henhold til dansk lovgivning, før en Bruger kan oprette en konto. Indtil Rational Group bekræfter en Brugers identitet, modtager Brugeren en midlertidig konto. Såfremt Rational Group ikke er i stand til at bekræfte en Brugers identitet inden for 30 dage efter oprettelsen af en midlertidig konto, bliver den midlertidige konto lukket, og alle tilbageværende midler på kontoen, der er indbetalt af Brugeren, bliver tilbagebetalt til Brugeren, mens beløb, der udgør præmier vundet af Brugeren ved brug af Tjenesten, bliver beslaglagt af Rational Group i henhold til dansk lovgivning. Rational Group vil donere sådanne beslaglagte midler til en velgørenhed efter eget valg.

  Brugerens identitet skal verificeres af Rational Group i henhold til dansk lovgivning, før en Bruger kan oprette en konto. Indtil Rational Group bekræfter en Brugers identitet, modtager Brugeren en midlertidig konto. Såfremt Rational Group ikke er i stand til at bekræfte en Brugers identitet inden for 30 dage efter oprettelsen af en midlertidig konto, bliver den midlertidige konto lukket, og alle tilbageværende midler på kontoen, der er indbetalt af Brugeren, bliver tilbagebetalt til Brugeren, mens beløb, der udgør præmier vundet af Brugeren ved brug af Tjenesten, bliver beslaglagt af Rational Group i henhold til dansk lovgivning. Rational Group vil donere sådanne beslaglagte midler til en velgørenhed efter eget valg.

 • 10.3Brugeren skal benytte en digital signatur, når Brugeren logger ind på sin konto for at bekræfte Brugerens identitet. Den digitale signatur skal have et sikkerhedsniveau, der svarer til OCES-standarden. Brugen af “NemID” opfylder dette krav.

  Brugeren skal benytte en digital signatur, når Brugeren logger ind på sin konto for at bekræfte Brugerens identitet. Den digitale signatur skal have et sikkerhedsniveau, der svarer til OCES-standarden. Brugen af “NemID” opfylder dette krav.

 • 10.4Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

  Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

 • 10.5Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommende eget brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

  Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommende eget brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

 • 10.6En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Rational Group og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er strengt forbudt at have mere end én konto på Rational Group. Hvis Rational Group finder frem til yderligere konti tilhørende en Bruger, kan Rational Group lukke de ulovlige konti uden varsel, og Rational Group forbeholder sig retten til at beslaglægge alle midler på disse ulovlige konti.

  En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Rational Group og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er strengt forbudt at have mere end én konto på Rational Group. Hvis Rational Group finder frem til yderligere konti tilhørende en Bruger, kan Rational Group lukke de ulovlige konti uden varsel, og Rational Group forbeholder sig retten til at beslaglægge alle midler på disse ulovlige konti.

 • 10.7Bemærk, at penge, der står på din Rational Group-konto, ikke optjener renter.

  Bemærk, at penge, der står på din Rational Group-konto, ikke optjener renter.

 • 10.8Du kan ikke lave bets, der overstiger beløbet, der står på din Rational Group-konto.

  Du kan ikke lave bets, der overstiger beløbet, der står på din Rational Group-konto.

 • 10.9Du er fuldt ansvarlig for al udestående gæld til Rational Group. Du indvilliger i ikke at foretage tilbageførsler og/eller at nægte eller tilbagetrække betalinger foretaget af dig i forbindelse med Tjenesten. Du skal kompensere Rational Group for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af Rational Group som konsekvens af dine handlinger.

  Du er fuldt ansvarlig for al udestående gæld til Rational Group. Du indvilliger i ikke at foretage tilbageførsler og/eller at nægte eller tilbagetrække betalinger foretaget af dig i forbindelse med Tjenesten. Du skal kompensere Rational Group for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af Rational Group som konsekvens af dine handlinger.

 • 10.10Rational Group forbeholder sig retten til at køre kredit- og/eller identitetstjek på Brugeren med tredjeparts kreditvurderingsagenturer eller tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelse af konto. De tredjepartskreditvurderingsagenturer og -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

  Rational Group forbeholder sig retten til at køre kredit- og/eller identitetstjek på Brugeren med tredjeparts kreditvurderingsagenturer eller tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelse af konto. De tredjepartskreditvurderingsagenturer og -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

 • 10.11Rational Group forbeholder sig retten til at benytte tredjeparts elektroniske betalingsbehandlere og/eller finansinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller sendt til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

  Rational Group forbeholder sig retten til at benytte tredjeparts elektroniske betalingsbehandlere og/eller finansinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller sendt til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

 • 10.12Du anerkender og accepterer, at penge indbetalt af dig til din Rational Group-konto bliver opbevaret i en særskilt klientkonto på dine vegne.

  Du anerkender og accepterer, at penge indbetalt af dig til din Rational Group-konto bliver opbevaret i en særskilt klientkonto på dine vegne.

 • 10.13Hvis Rational Group lukker en Brugers konto som resultat af et brud på denne Aftale, bliver pengene på Brugerens konto konfiskeret af Rational Group.

  Hvis Rational Group lukker en Brugers konto som resultat af et brud på denne Aftale, bliver pengene på Brugerens konto konfiskeret af Rational Group.

 • 10.14Hvis en Brugers konto ikke bruges af en Bruger eller Brugeren benytter sin ret til selvudelukkelse fra Tjenesten, forbliver Brugerens penge på kontoen, til Brugeren genoptager brugen af Tjenesten.

  Hvis en Brugers konto ikke bruges af en Bruger eller Brugeren benytter sin ret til selvudelukkelse fra Tjenesten, forbliver Brugerens penge på kontoen, til Brugeren genoptager brugen af Tjenesten.

11. TREDJEPARTSSOFTWARE

 • 11.1Softwaren indeholder tredjeparts software, herunder casinospilsoftware licenseret til os af diverse tredjeparter, sportsbetting-software udviklet og udlånt under licens til os af Amelco UK Limited, software udviklet af OpenSSL Project til brug med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif-software skrevet af Eric S. Raymond;PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger (steipete@gmail.com) samt font-software, der er proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den "Licenserede Software").

  Softwaren indeholder tredjeparts software, herunder casinospilsoftware licenseret til os af diverse tredjeparter, sportsbetting-software udviklet og udlånt under licens til os af Amelco UK Limited, software udviklet af OpenSSL Project til brug med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com); ungif-software skrevet af Eric S. Raymond;PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger (steipete@gmail.com) samt font-software, der er proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den "Licenserede Software").

 • 11.2Brugerens anvendelse af den Licenserede Software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

  Brugerens anvendelse af den Licenserede Software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

 • 11.3Den Licenserede Software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

  Den Licenserede Software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

 • 11.4Brugerens anvendelse er begrænset til “Internt Brug”, hvilket vil sige brug af den Licenserede Software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, sublicenseres eller distribueres. “Sædvanlig og normal intern forretningsbrug” skal betyde, for en Slutbruger, der er en enhed, brug af sådanne Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. “Sædvanlig og normal personlig brug” skal betyde brug, af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand, til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

  Brugerens anvendelse er begrænset til “Internt Brug”, hvilket vil sige brug af den Licenserede Software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, sublicenseres eller distribueres. “Sædvanlig og normal intern forretningsbrug” skal betyde, for en Slutbruger, der er en enhed, brug af sådanne Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. “Sædvanlig og normal personlig brug” skal betyde brug, af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand, til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

 • 11.5Alle rettigheder ikke eksplicit givet i den Licenserede Software er forbeholdte.

  Alle rettigheder ikke eksplicit givet i den Licenserede Software er forbeholdte.

 • 11.6OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project, af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, “som den er”, og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Independent JPEG Group, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbende, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder men ikke begrænset til anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester; tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen, samt alt teoretisk ansvar, om de er i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

  OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project, af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, “som den er”, og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Independent JPEG Group, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbende, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder men ikke begrænset til anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester; tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen, samt alt teoretisk ansvar, om de er i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

12. UENIGHED/SUPPORT

 • 12.1Brugeren accepterer, at de historiske data for hvert spil er, som registreret på Rational Groups servere (der nemt kan ses fra Rational Group-klienten ved at klikke på “Funktioner” og “Håndhistorik” for at modtage en automatisk e-mail). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem pokerkortene vist på din computer og Rational Groups arkiver, er det arkiverne, der regnes for rigtige. Brugeren accepterer, at "Øjeblikkelig Håndhistorik" og "Hånd-replayer"-funktionerne i Softwaren ikke regnes for de officielle historiske optegnelser for hænderne.

  Brugeren accepterer, at de historiske data for hvert spil er, som registreret på Rational Groups servere (der nemt kan ses fra Rational Group-klienten ved at klikke på “Funktioner” og “Håndhistorik” for at modtage en automatisk e-mail). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem pokerkortene vist på din computer og Rational Groups arkiver, er det arkiverne, der regnes for rigtige. Brugeren accepterer, at "Øjeblikkelig Håndhistorik" og "Hånd-replayer"-funktionerne i Softwaren ikke regnes for de officielle historiske optegnelser for hænderne.

  Hvis en Bruger ønsker at klage eller kontakte Kundeservice, kan han/hun udfylde kunderserviceblanketten (som kan findes under drop-down-menuen Hjælp i Rational Group-klienten) eller sende en e-mail til kundeservice, så vil vores kunderservicemedarbejdere sørge for, at din klage eller dit spørgsmål bliver sendt til den relevante specialistafdeling. Hvis du fortsat er utilfreds efter svaret på din klage efter interaktion med vores kundeserviceafdeling, henviser vi til EU’s Online Dispute Resolution Platform. For at få mere at vide kan du besøge deres hjemmeside http://ec.europa.eu/consumers/odr/ og følge vejledningen i at registrere din klage. Som del af processen bliver du bedt om at angive vores e-mailadresse, som du finder ved at klikke her.

13. RETTELSER

 • 13.1Rational Group forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du vil være bundet af den rettede Aftale indenfor 14 dage efter, den er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores Sites regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Din fortsatte brug af vores Sites regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

  Rational Group forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du vil være bundet af den rettede Aftale indenfor 14 dage efter, den er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores Sites regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Din fortsatte brug af vores Sites regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

14. GÆLDENDE LOV

 • 14.1Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til Danmarks love. Konflikter af en hver art, der omhandler denne Aftale, skal løses af de danske domstole.

  Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til Danmarks love. Konflikter af en hver art, der omhandler denne Aftale, skal løses af de danske domstole.

15. ADSKILLELIGHED

 • 15.1Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

  Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

16. OVERDRAGELSE

 • 16.1Rational Group forbeholder sig retten til at overdrage, delvist eller i sin helhed, denne Aftale, uden varsel. Brugeren kan ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

  Rational Group forbeholder sig retten til at overdrage, delvist eller i sin helhed, denne Aftale, uden varsel. Brugeren kan ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

17. DIVERSE

 • 17.1Ingen dispensation fra Rational Group i forbindelse med et brud på en af Aftalens bestemmelser (inkl. Rational Groups fejl i at kræve striks og bogstavelig overholdelse af alle bestemmelserne i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

  Ingen dispensation fra Rational Group i forbindelse med et brud på en af Aftalens bestemmelser (inkl. Rational Groups fejl i at kræve striks og bogstavelig overholdelse af alle bestemmelserne i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

 • 17.2Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale med undtagelser af selskaber, der er medlem af Gruppen.

  Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale med undtagelser af selskaber, der er medlem af Gruppen.

 • 17.3Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

  Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

 • 17.4Denne Aftale udgør hele forståelse og aftalen mellem dig og us i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

  Denne Aftale udgør hele forståelse og aftalen mellem dig og us i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

 • 17.5Brugeren skal levere fyldestgørende og korrekt information i forbindelse med alle anmodninger om detaljer og oplysninger fra Rational Group i forbindelse med Brugerens adgang til Tjenesten i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

  Brugeren skal levere fyldestgørende og korrekt information i forbindelse med alle anmodninger om detaljer og oplysninger fra Rational Group i forbindelse med Brugerens adgang til Tjenesten i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

 • 17.6Den danske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

  Den danske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle 
rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheder forbeholdes

Mht. PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Mht. ungif-software:
Distribution af GIFLIB er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Du kan finde mere information på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.betstars.dk og www.fulltilt.dk

Rational Group kan kontaktes via kundeservice.

Gældende fra oktober 2016

SLUTBRUGERLICENSAFTALE – PM-SPIL

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") bør læses af dig ( "Brugeren" eller "du/dig") i sin helhed inden brug af tjenester eller produkter fra Stars Mobile Ltd. Bemærk, at denne Aftale udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Stars Mobile Limited (herefter omtalt som "Stars Mobile Ltd", "os" eller "vi").

Stars Mobile Ltd driver “play money”-pokerspillene samt casinospillene (“PM-spil”) tilbudt til dig på internetsiderne www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.fulltilt.dk ("Vores Sites"). Betingelser og vilkår for dit PM-spil følger herunder.

Ved at indtræde i denne Aftale anerkender du, at Stars Mobile Ltd er en del af en gruppe selskaber. Når det bruges, og hvor konteksten tillader det, betyder "Gruppe" som sådan Stars Mobile Ltd samt datterselskaber og holdingselskaber ejet af Stars Mobile Ltd og alle datterselskaber af disse holdingselskaber samt alle firmaer tilknyttet Stars Mobile Ltd, herunder men ikke begrænset til tilknyttede firmaer, der yder tjenester under varemærkerne “Full Tilt”, ”PokerStars Casino” og "BetStars".

Ud over denne Aftales betingelser og vilkår skal du også læse vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik, pokerregler og betingelser og vilkår for VIP Club samt andre regler, politikker, betingelser og vilkår, der gælder for spil og kampagner tilgængelige på vores Sites som angivet på vores Sites fra tid til anden, der heri er omfattet ved reference, samt andre politikker, vi oplyser dig om fra tid til anden.

Ved at klikke på "Jeg accepterer"-knappen i denne softwareinstallation og ved at bruge softwaren (som defineret herunder) accepterer du denne Aftales betingelser og vilkår, vores fortrolighedspolitik, cookiepolitik og pokerregler, der hver især kan opdateres eller modificeres fra tid til anden i henhold til bestemmelserne herunder og deri.

For så vidt angår denne Aftale, er definitionen af "Software" al software, som vi giver eller stiller til rådighed for dig uanset mediet, og uanset om du kan downloade det til din slutbrugerenhed eller ej. Derfor omfatter ”Software” Stars Mobile Ltd's software, som du kan downloade til din stationære computer eller bærbar (”PC”) fra www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.fulltilt.dk, den webbaserede software, som er tilgængelig på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.fulltilt.dk samt Stars Mobile Ltd's softwareapplikation, som du kan downloade, eller som er tilgængelig på din slutbrugerenhed (herunder men ikke begrænset til en mobiltelefon, PDA, tablet eller enhver anden type allerede eksisterende eller fremtidigt fremstillet bærbar eller mobil enhed) (hver især en ”Enhed”) såvel som al supplerende software (det være sig webbaseret software eller klient-/serverbaseret software).

1. LICENSOVERDRAGELSE/IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 • 1.1Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Stars Mobile Ltd Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverførbar ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til Stars Mobile Ltd’s servere og spille de tilgængelige PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

  Underlagt betingelserne og vilkårene heri giver Stars Mobile Ltd Brugeren en ikke-eksklusiv, personlig, uoverførbar ret til at installere og benytte Softwaren på din PC eller Enhed til at få adgang til Stars Mobile Ltd’s servere og spille de tilgængelige PM-spil ("Spil") (Softwaren og Spillene udgør tilsammen "Tjenesten").

 • 1.2Softwaren er givet i licens af Stars Mobile Ltd til dig til privat, personligt brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af (i) personer under 18 år, (ii) personer under den juridiske lavalder i deres land og (iii) personer, der logger på fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. Stars Mobile Ltd er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

  Softwaren er givet i licens af Stars Mobile Ltd til dig til privat, personligt brug. Bemærk, at Tjenesten ikke er beregnet til brug af (i) personer under 18 år, (ii) personer under den juridiske lavalder i deres land og (iii) personer, der logger på fra lande, hvor det er ulovligt at gøre dette. Stars Mobile Ltd er ikke i stand til at bedømme lovligheden af Tjenesten i hvert enkelt land, og det er Brugerens ansvar at bedømme lovligheden heraf.

 • 1.3Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig, midlertidigt eller permanent, fra brugen af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

  Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på din alder, så vi kan sikre, at mindreårige ikke benytter Tjenesten. Vi forbeholder os også retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig, midlertidigt eller permanent, fra brugen af Tjenesten, hvis vi ikke modtager tilfredsstillende bevis på din alder eller har mistanke om, at du er mindreårig.

 • 1.4Stars Mobile Ltd, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. ophavsret, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

  Stars Mobile Ltd, dets Gruppeselskaber og licensgivere har alle rettigheder til Softwaren og Softwarens kode, struktur og organisation inkl. ophavsret, forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder og andre rettigheder. Du må ikke inden for grænserne beskrevet i gældende lov:

  (a) kopiere, distribuere, publicere, reverse engineer, dekompilere, adskille, modificere eller oversætte Softwaren eller forsøge at få adgang til kildekoden på nogen måde for at skabe afledte værker af Softwarens kildekode eller på anden måde; (b) sælge, overdrage, udleje, overføre, distribuere eller lease Softwaren; (c) stille Softwaren til rådighed gennem computernetværk eller på andre måder; (d) eksportere Softwaren til noget land (fysisk eller elektronisk) eller (e) bruge Softwaren på en måde, der strider mod gældende love eller bestemmelser,

  (hver af de førnævnte går herefter under termen "Uautoriseret Brug").

  Stars Mobile Ltd, dets Gruppeselskaber og deres licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, implicitte eller udtalte, der ikke specifikt gives til Brugeren heri, og forbeholder sig alle rettigheder, adkomst og interesser i og med hensyn til Softwaren.

  Du accepterer, at du ene og alene er ansvarlig for alle skader, omkostninger eller udgifter opstået som resultat af eller i forbindelse med din Uautoriserede Brug. Du skal informere Stars Mobile Ltd øjeblikkeligt, hvis du bliver bekendt med en anden persons Uautoriserede Brug, og skal hjælpe Stars Mobile Ltd i et rimeligt omfang med at undersøge sagen, der opstår som følge af din rapportering.

 • 1.5Betegnelserne "PokerStars", “PokerStars Casino” og "Stars Mobile", domænenavnene “pokerstars.dk”, “pokerstarscasino.dk” og “pokerstarsmobile.dk” samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavner anvendt af Stars Mobile Ltd på vores Site og/eller Softwaren fra tid til anden ("Varemærkerne") er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne tilhørende Stars Mobile Ltd og/eller dets Gruppeselskaber og/eller deres licensgivere, og disse entiteter forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker. Desuden er alt indhold på Sitet, herunder men ikke begrænset til Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindhold") ejet af Stars Mobile Ltd og dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og Sitet ikke opnår rettigheder til nogen dele af Site Indholdet. Under ingen omstændigheder må du benytte Site Indholdet og/eller Varemærkerne uden Stars Mobile Ltd’s forudgående skriftlige tilladelse.

  Betegnelserne "PokerStars", “PokerStars Casino” og "Stars Mobile", domænenavnene “pokerstars.dk”, “pokerstarscasino.dk” og “pokerstarsmobile.dk” samt alle andre varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavner anvendt af Stars Mobile Ltd på vores Site og/eller Softwaren fra tid til anden ("Varemærkerne") er varemærker, handelsmærker, varenavne og/eller domænenavne tilhørende Stars Mobile Ltd og/eller dets Gruppeselskaber og/eller deres licensgivere, og disse entiteter forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Varemærker. Desuden er alt indhold på Sitet, herunder men ikke begrænset til Softwaren, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, musik, lyd og tekst ("Siteindhold") ejet af Stars Mobile Ltd og dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere, og det er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du anerkender hermed, at du ved at bruge Tjenesten og Sitet ikke opnår rettigheder til nogen dele af Site Indholdet. Under ingen omstændigheder må du benytte Site Indholdet og/eller Varemærkerne uden Stars Mobile Ltd’s forudgående skriftlige tilladelse.

  Desuden indvilliger du i ikke at gøre noget, der skader eller kan skade rettighederne, inkl. de immaterielle rettigheder, tilhørende Stars Mobile Ltd, dets Gruppeselskaber og/eller licensgivere i Softwaren, Varemærkerne eller Siteindholdet, og at du ikke vil gøre noget for at skade Stars Mobile Ltd, dets Gruppeselskabers, ansattes, direktørers eller konsulenters image eller omdømme.

 • 1.6Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesterne (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Stars Mobile Ltd og dens Gruppe global, uigenkaldelig, overførlig, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

  Du garanterer, at alle navne og billeder brugt af dig i forbindelse med vores Sites eller Tjenesterne (for eksempel dit brugernavn og billede) ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder, fortrolighed eller andre rettigheder. Du giver hermed Stars Mobile Ltd og dens Gruppe global, uigenkaldelig, overførlig, royalty-fri ret, der kan udliciteres, til brug af de navne og billeder for alle formål, der omhandler vores Sites eller Tjenesten, underlagt betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

 • 1.7Mens du benytter Tjenesten, kan du “tjene”, “købe” eller “handle” virtuelle chips til brug i Tjenesten (“Virtuelle chips”). Du anerkender hermed, at disse “real world”-termer kun bliver brugt figurativt, og at du ikke har nogen ret eller andel i Virtuelle chips, der figurerer i eller opstår som resultat af Spil, uanset om de er “tjent” i et Spil eller “købt” fra Stars Mobile Ltd eller nogen andre attributter, der omhandler en konto eller lagres i Tjenesten. En “virtuel valuta”-saldo, der fremgår af din Brugerkonto udgør ikke en real-world saldo eller nogen opsparet værdi, men udgør i stedet en målestok for din licens.

  Mens du benytter Tjenesten, kan du “tjene”, “købe” eller “handle” virtuelle chips til brug i Tjenesten (“Virtuelle chips”). Du anerkender hermed, at disse “real world”-termer kun bliver brugt figurativt, og at du ikke har nogen ret eller andel i Virtuelle chips, der figurerer i eller opstår som resultat af Spil, uanset om de er “tjent” i et Spil eller “købt” fra Stars Mobile Ltd eller nogen andre attributter, der omhandler en konto eller lagres i Tjenesten. En “virtuel valuta”-saldo, der fremgår af din Brugerkonto udgør ikke en real-world saldo eller nogen opsparet værdi, men udgør i stedet en målestok for din licens.

 • 1.8Stars Mobile Ltd forbyder og tillader ikke nogen form for overførsel af Virtuelle chips foretaget uden for Tjenesten eller salg, foræring eller handel i den “virkelige verden” af noget, der findes i eller opstår som del af brugen af Tjenesten, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Stars Mobile Ltd. Derfor må du ikke sublicensere, handle, bytte, sælge eller forsøge at sælge Virtuelle chips for værdi af nogen slags uden for Spillet. Alle sådanne overførsler eller forsøg på overførsler er forbudte og kan føre til, at din Stars Mobile Ltd-konto bliver lukket. Desuden anerkender du, at vi kan sagsøge dig for skader forårsaget af sådanne overførsler eller forsøg herpå foretaget udenfor Tjenesten.

  Stars Mobile Ltd forbyder og tillader ikke nogen form for overførsel af Virtuelle chips foretaget uden for Tjenesten eller salg, foræring eller handel i den “virkelige verden” af noget, der findes i eller opstår som del af brugen af Tjenesten, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Stars Mobile Ltd. Derfor må du ikke sublicensere, handle, bytte, sælge eller forsøge at sælge Virtuelle chips for værdi af nogen slags uden for Spillet. Alle sådanne overførsler eller forsøg på overførsler er forbudte og kan føre til, at din Stars Mobile Ltd-konto bliver lukket. Desuden anerkender du, at vi kan sagsøge dig for skader forårsaget af sådanne overførsler eller forsøg herpå foretaget udenfor Tjenesten.

  LICENS TIL VIRTUAL CHIPS

 • 1.9Du kan købe en licens til at bruge Virtuelle chips, der regnes for at have værdi i Spillene, ved at gå til Købssiden i Tjenesten, indtaste dine kontooplysninger, bekræfte dit køb og endnu en gang anerkende din accept af denne Aftale.

  Du kan købe en licens til at bruge Virtuelle chips, der regnes for at have værdi i Spillene, ved at gå til Købssiden i Tjenesten, indtaste dine kontooplysninger, bekræfte dit køb og endnu en gang anerkende din accept af denne Aftale.

 • 1.10Når du køber licens til Virtuelle chips, kan vi sende dig en bekræftende e-mail, der har detaljer om de Virtuelle chips, du har bestilt. Tjek hurtigst muligt, at detaljerne i denne bekræftende e-mail er korrekte, og gem en kopi til eget brug. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice. Stars Mobile Ltd gemmer en oversigt over alle overførsler for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

  Når du køber licens til Virtuelle chips, kan vi sende dig en bekræftende e-mail, der har detaljer om de Virtuelle chips, du har bestilt. Tjek hurtigst muligt, at detaljerne i denne bekræftende e-mail er korrekte, og gem en kopi til eget brug. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice. Stars Mobile Ltd gemmer en oversigt over alle overførsler for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

 • 1.11I forhold til licensen til at benytte Virtuelle chips udgør din bestilling et tilbud til os om at købe en licens til at bruge disse Virtuelle chips, der bliver accepteret af os, når vi stiller de Virtuelle chips til rådighed på din konto til brug i vores PM-spil (“Accept”). Din licens til at bruge Virtuelle chips i vores PM-spil er en tjeneste leveret af Stars Mobile Ltd, der starter ved Stars Mobile Ltd's Accept af dit køb. Et køb af en licens til at bruge Virtuelle chips refunderes ikke af Stars Mobile Ltd.

  I forhold til licensen til at benytte Virtuelle chips udgør din bestilling et tilbud til os om at købe en licens til at bruge disse Virtuelle chips, der bliver accepteret af os, når vi stiller de Virtuelle chips til rådighed på din konto til brug i vores PM-spil (“Accept”). Din licens til at bruge Virtuelle chips i vores PM-spil er en tjeneste leveret af Stars Mobile Ltd, der starter ved Stars Mobile Ltd's Accept af dit køb. Et køb af en licens til at bruge Virtuelle chips refunderes ikke af Stars Mobile Ltd.

 • 1.12Stars Mobile Ltd kan til enhver tid ændre prisen på Tjenesten og de Virtuelle chips, de licenserer til dig gennem Tjenesten. Du accepterer, at Stars Mobile Ltd ikke er pålagt at refundere dig af nogen grund, og at du ikke vil modtage penge eller anden kompensation for ubrugte Virtuelle chips, når din konto bliver lukket, uanset om det sker frivilligt eller ufrivilligt.

  Stars Mobile Ltd kan til enhver tid ændre prisen på Tjenesten og de Virtuelle chips, de licenserer til dig gennem Tjenesten. Du accepterer, at Stars Mobile Ltd ikke er pålagt at refundere dig af nogen grund, og at du ikke vil modtage penge eller anden kompensation for ubrugte Virtuelle chips, når din konto bliver lukket, uanset om det sker frivilligt eller ufrivilligt.

 • 1.13For at undgå tvivl præciseres det hermed, at køb af en licens til at benytte Virtuelle chips ikke giver dig nogen andre rettigheder end dem, der er specificeret i licensen. Det præciseres desuden, at en købt licens kun kan overdrages som beskrevet i licensens betingelser, og at sådanne licenser ikke må indløses, sælges, overføres, gives, udlejes, udlånes eller på anden måde overdrages i bytte for økonomisk gevinst.

  For at undgå tvivl præciseres det hermed, at køb af en licens til at benytte Virtuelle chips ikke giver dig nogen andre rettigheder end dem, der er specificeret i licensen. Det præciseres desuden, at en købt licens kun kan overdrages som beskrevet i licensens betingelser, og at sådanne licenser ikke må indløses, sælges, overføres, gives, udlejes, udlånes eller på anden måde overdrages i bytte for økonomisk gevinst.

2. INGEN GARANTIER

 • 2.1Stars Mobile Ltd giver ingen garantier, udtalte eller indforstået, i forbindelse med Tjenesten, der leveres "SOM DEN ER", og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvaliteten, funktionaliteten, fuldkommenheden eller nøjagtigheden.

  Stars Mobile Ltd giver ingen garantier, udtalte eller indforstået, i forbindelse med Tjenesten, der leveres "SOM DEN ER", og vi giver ingen garantier eller forsikringer om kvaliteten, funktionaliteten, fuldkommenheden eller nøjagtigheden.

 • 2.2Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

  Uanset vores bestræbelser på at give dig en tjeneste af højest mulige kvalitet og med højest mulige sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Tjenesten vil køre uafbrudt, til tiden eller uden problemer, at fejl vil blive rettet, eller at Softwaren eller vores Sites er fri for vira, fejl eller andre uønskede elementer.

 • 2.3Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller føje til Tjenesten med øjeblikkelig virkning og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt, (for eksempel) hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Stars Mobile Ltd i denne henseende.

  Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at suspendere, afbryde, modificere, fjerne eller føje til Tjenesten med øjeblikkelig virkning og uden forpligtelse til at give varsel, når vi finder det nødvendigt, (for eksempel) hvis vi modtager information om, at du er indgået i en selvudelukkelsesaftale med en spiludbyder, eller hvis vi finder det nødvendigt for styring, vedligeholdelse eller opdatering af Softwaren, og vi er ikke ansvarlige for nogen tab eller skader opstået som konsekvens af disse handlinger og beslutninger truffet af Stars Mobile Ltd i denne henseende.

3. AUTORITET

 • 3.1Stars Mobile Ltd beholder autoriteten over udstedelse, vedligeholdelse og lukning af Brugernes konti på vores Sites. Stars Mobile Ltd’s ledelses beslutninger, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres.

  Stars Mobile Ltd beholder autoriteten over udstedelse, vedligeholdelse og lukning af Brugernes konti på vores Sites. Stars Mobile Ltd’s ledelses beslutninger, hvad angår en Brugers konto, brug af Tjenesten eller i forbindelse med løsning af strider, er endelige og kan ikke appelleres.

4. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

Før ibrugtagning af Tjenesten og løbende repræsenterer, garanterer, klausulerer og indvilliger du i:

 • 4.1at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

  at du benytter Tjenesten efter eget valg, skønsmæssig vurdering og på egen risiko;

 • 4.2at du skal forsyne os med visse personlige oplysninger om dig selv (inkl. detaljer om dine betalingsmetoder) samt (for at kunne bruge Tjenesten via Mobilsoftwaren) indvillige i vores brug af lokationsbaserede services (LBS) til at bestemme din geografiske lokation, så du kan benytte Tjenesten. Stars Mobile Ltd behandler dine personlige oplysninger i henhold til Isle of Mans persondatalovgivning, der er i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

  at du skal forsyne os med visse personlige oplysninger om dig selv (inkl. detaljer om dine betalingsmetoder) samt (for at kunne bruge Tjenesten via Mobilsoftwaren) indvillige i vores brug af lokationsbaserede services (LBS) til at bestemme din geografiske lokation, så du kan benytte Tjenesten. Stars Mobile Ltd behandler dine personlige oplysninger i henhold til Isle of Mans persondatalovgivning, der er i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

 • 4.3at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for Stars Mobile Ltd’s kontrol, og at Stars Mobile Ltd intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed;

  at telekommunikationsnetværkerne og internetforbindelsen krævet for adgang til og brug af Tjenesten ligger uden for Stars Mobile Ltd’s kontrol, og at Stars Mobile Ltd intet ansvar har i forbindelse med afbrydelser, lag, trafikbegrænsninger eller andre fejl og mangler hermed;

 • 4.4at du ikke må benytte Tjenesten på nogen måde til at skabe, modtage eller være behjælpelig i overførslen eller modtagelsen af penge eller anden økonomisk værdi for dig eller tredjepart. Virtuelle chips har ingen værdi i sig selv og kan kun overføres eller veksles i en Brugers konto i henhold til vores politik om overførsler. Desuden har Virtuelle chips på en Brugers konto ingen værdi i sig selv, og de kan ikke indløses for nogen "ægte" valuta eller præmie. Det er derfor forbudt at udleje, udlåne, sælge, handle, give, overdrage eller på anden måde videregive din Brugerkonto eller evt. Virtuelle chips stående på din Brugerkonto til tredjepart.

  at du ikke må benytte Tjenesten på nogen måde til at skabe, modtage eller være behjælpelig i overførslen eller modtagelsen af penge eller anden økonomisk værdi for dig eller tredjepart. Virtuelle chips har ingen værdi i sig selv og kan kun overføres eller veksles i en Brugers konto i henhold til vores politik om overførsler. Desuden har Virtuelle chips på en Brugers konto ingen værdi i sig selv, og de kan ikke indløses for nogen "ægte" valuta eller præmie. Det er derfor forbudt at udleje, udlåne, sælge, handle, give, overdrage eller på anden måde videregive din Brugerkonto eller evt. Virtuelle chips stående på din Brugerkonto til tredjepart.

  og

 • 4.5at du er 18 eller ældre, og du er ikke midlertidigt selvudelukket fra noget online eller mobilt spilsite, og at du vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med nogen spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsning af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Site.   

  at du er 18 eller ældre, og du er ikke midlertidigt selvudelukket fra noget online eller mobilt spilsite, og at du vil oplyse os herom, hvis du indtræder i en selvudelukkelsesaftale med nogen spiludbyder. Vores redskaber til selvudelukkelse og begrænsning af indbetaling er beskrevet på Ansvarligt spil-siderne på vores Site.   

5. ULOVLIG BRUG

 • 5.1SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, reverse-engineer eller adskille Softwaren på nogen måde.

  SOFTWAREMODIFIKATION. Brugeren må ikke forsøge at modificere, dekompilere, reverse-engineer eller adskille Softwaren på nogen måde.

 • 5.2PERSONLIGT BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt til Brugerens personlige brug og fornøjelse og ikke til penge, og den må ikke benyttes til at skabe økonomisk fortjeneste eller andre pekuniære fordele for Brugeren. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Stars Mobile Ltd, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse oplysninger, hvis noget ændrer sig.

  PERSONLIGT BRUG. Tjenesten er kun tiltænkt til Brugerens personlige brug og fornøjelse og ikke til penge, og den må ikke benyttes til at skabe økonomisk fortjeneste eller andre pekuniære fordele for Brugeren. Brugeren skal give komplet og sandfærdig information i forbindelse med alle detaljer og oplysninger givet af Brugeren til Stars Mobile Ltd, og Brugeren er forpligtet til at opdatere disse oplysninger, hvis noget ændrer sig.

 • 5.3AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugerne ved at dele information om ens kort med andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten ud over andre metoder til at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder Stars Mobile Ltd sig også retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Stars Mobile Ltd retten til at blokere Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

  AFTALT SPIL. Aftalt spil mellem Brugerne ved at dele information om ens kort med andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten ud over andre metoder til at begrænse og/eller forbyde Brugere fra at sidde ved et bestemt pokerbord eller i en turnering, herunder at begrænse to eller flere Brugere fra at spille ved samme bord eller i samme turnering. Desuden forbeholder Stars Mobile Ltd sig også retten til at regne enhver form for aftalt spil eller forsøg på aftalt spil mellem spillere (inkl. Brugere) for et alvorligt brud på denne Aftale, hvilket giver Stars Mobile Ltd retten til at blokere Brugerens konto, hvis en Bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger – uafhængigt af handlingens resultat.

 • 5.4EKSTERNE SPILLERASSISTANCEPROGRAMMER (EPA). Stars Mobile Ltd forbyder Eksterne Spillerassistanceprogrammer ("EPA-programmer"), der er skabt til at give en "Unfair Fordel" til spilleren. Stars Mobile Ltd definerer "Ekstern" som computersoftware (ud over Softwaren), og ikke-softwarebaserede databaser eller profiler (f.eks. hjemmesider og abonnementtjenester). Stars Mobile Ltd definerer "Unfair Fordel" som alle tilfælde, hvor en Bruger får adgang til information om andre spillere, som vedkommende ikke selv har observeret under Brugerens eget spil. Vi opfordrer dig til at læse vores FAQ om Forbudt Onlinesoftware.

  EKSTERNE SPILLERASSISTANCEPROGRAMMER (EPA). Stars Mobile Ltd forbyder Eksterne Spillerassistanceprogrammer ("EPA-programmer"), der er skabt til at give en "Unfair Fordel" til spilleren. Stars Mobile Ltd definerer "Ekstern" som computersoftware (ud over Softwaren), og ikke-softwarebaserede databaser eller profiler (f.eks. hjemmesider og abonnementtjenester). Stars Mobile Ltd definerer "Unfair Fordel" som alle tilfælde, hvor en Bruger får adgang til information om andre spillere, som vedkommende ikke selv har observeret under Brugerens eget spil. Vi opfordrer dig til at læse vores FAQ om Forbudt Onlinesoftware.

 • 5.5AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder men ikke begrænset til "bots" er strengt forbudt i forbindelse med brugen af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spillerne genne brugerfladen i Softwaren.

  AUTOMATISKE SPILLERE (BOTS). Brugen af kunstig intelligens, herunder men ikke begrænset til "bots" er strengt forbudt i forbindelse med brugen af Tjenesten. Alle handlinger foretaget i forbindelse med Tjenesten af en Bruger skal udføres personligt af spillerne genne brugerfladen i Softwaren.

 • 5.6Du accepterer, at Stars Mobile Ltd vil tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-programmer. Disse forholdsregler kan inkluderer, men er ikke begrænset til, at undersøge, hvilken software kører på samme tid som Stars Mobile Ltd-softwaren på en Brugers computer eller mobil/tablet. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, inkl. uden begrænsning brugen af tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

  Du accepterer, at Stars Mobile Ltd vil tage forholdsregler for at opdage og forhindre brugen af forbudte EPA-programmer. Disse forholdsregler kan inkluderer, men er ikke begrænset til, at undersøge, hvilken software kører på samme tid som Stars Mobile Ltd-softwaren på en Brugers computer eller mobil/tablet. Du indvilliger i, at du ikke på nogen måde vil forsøge at omgå, forstyrre eller forhindre disse forholdsregler, inkl. uden begrænsning brugen af tredjepartssoftware, der omgår, forstyrrer eller forhindrer disse forholdsregler.

 • 5.7CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre Virtuelle chips til en anden Bruger. Alle Brugere, der deltager i eller forsøger at deltage i chip-dumping med andre Brugere gennem Tjenesten kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres konto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Stars Mobile Ltd ikke forpligtet til at returnere dine Virtuelle chips til dig, hvis du skulle have nogen stående på din Brugerkonto på det pågældende tidspunkt.

  CHIP-DUMPING. Chip-dumping opstår, når en Bruger med vilje taber en pokerhånd med det formål at overføre Virtuelle chips til en anden Bruger. Alle Brugere, der deltager i eller forsøger at deltage i chip-dumping med andre Brugere gennem Tjenesten kan blive permanent udelukket fra brug af Tjenesten, og deres konto kan blive lukket øjeblikkeligt. I disse tilfælde er Stars Mobile Ltd ikke forpligtet til at returnere dine Virtuelle chips til dig, hvis du skulle have nogen stående på din Brugerkonto på det pågældende tidspunkt.

 • 5.8BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Stars Mobile Ltd finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, inkl. uden begrænsning handlingerne nævnt i Sektion 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation, eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, inkl. uden begrænsning brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, er Stars Mobile Ltd berettiget til at skride til handling, herunder men ikke begrænset til:

  BEDRAGERISK OPFØRSEL. Hvis Stars Mobile Ltd finder, at en Bruger har begået eller forsøgt at begå svigagtig, ulovlig, uærlig eller upassende opførsel under brugen af Tjenesten, inkl. uden begrænsning handlingerne nævnt i Sektion 5 af denne Aftale eller anden form for spilmanipulation, eller forsøgt at foretage svigagtige indbetalinger, inkl. uden begrænsning brugen af stjålne kreditkort eller bedrageriske tilbageførsler eller pengehvidvaskning, er Stars Mobile Ltd berettiget til at skride til handling, herunder men ikke begrænset til:

  1. den øjeblikkelige suspendering af en Brugers adgang til Tjenesten;
  2. lukning af en Brugers konto hos Stars Mobile Ltd;
  3. konfiskering af alle Virtuelle chips på Brugerens konto; og/eller
  4. sagsanlæg mod en Bruger.

6. STØDENDE SPROGBRUG OG INDHOLD

Brugeren må ikke skrive noget, der er ulovligt, racistisk, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, truende eller på anden måde bryder nogen love eller generelt regnes for anstødeligt, enten via Chat-funktionen, der defineres i vores Kortrumsregler, spillerbilleder eller i e-mailkommunikation med Stars Mobile Ltd’s ansatte.

7. BRUD

 • 7.1Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder Stars Mobile Ltd og alle selskaber i Gruppen, der yder tjenester til Brugeren, sig – uden at det berører andre rettigheder – retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester opereret af Gruppen, lukning af Brugerens konto på vores Site eller andre sites opereret af Gruppen, konfiskering af alle penge på Brugerens konto på vores Site eller andre sites opereret af Gruppen og/eller sagsanlæg mod Brugeren.

  Hvis en Bruger bryder hele eller dele af denne Aftale, forbeholder Stars Mobile Ltd og alle selskaber i Gruppen, der yder tjenester til Brugeren, sig – uden at det berører andre rettigheder – retten til at tage sådanne foranstaltninger, som findes passende, herunder annullering af denne Aftale eller andre aftaler indgået af Brugeren, øjeblikkelig blokering af Brugerens adgang til Tjenesten eller andre tjenester opereret af Gruppen, lukning af Brugerens konto på vores Site eller andre sites opereret af Gruppen, konfiskering af alle penge på Brugerens konto på vores Site eller andre sites opereret af Gruppen og/eller sagsanlæg mod Brugeren.

 • 7.2Du accepterer at holde Stars Mobile Ltd’s skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, aktionærer, direktører og ansatte for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab omkostninger eller udgifter, herunder juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

  Du accepterer at holde Stars Mobile Ltd’s skadesløse, kompensere og forsvare dem og deres Gruppe, aktionærer, direktører og ansatte for og mod alle krav, anmeldelser, ansvar, skader, tab omkostninger eller udgifter, herunder juridiske og andre opkrævninger, uanset årsag, der måtte opstå som følge af:

  1. brud fra din side på dele af eller hele denne Aftale;
  2. din overtrædelse af nogen love eller tredjeparts rettigheder; og
  3. din eller anden persons brug af Tjenesten med dine Loginoplysninger (som defineret herunder), uanset om det sker med eller uden din tilladelse eller viden.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

 • 8.1Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Stars Mobile Ltd eller medlemmer af Gruppen ansvarlig for nogen særlige, påløbende, direkte, indirekte eller driftslige skader (herunder men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder, eller anden form for pekuniære tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Stars Mobile Ltd havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

  Under ingen omstændigheder, herunder uagtsomhed, er Stars Mobile Ltd eller medlemmer af Gruppen ansvarlig for nogen særlige, påløbende, direkte, indirekte eller driftslige skader (herunder men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af erhvervshemmeligheder, eller anden form for pekuniære tab) opstået under brugen (eller misbrugen) af Tjenesten, også selvom Stars Mobile Ltd havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader.

 • 8.2Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Stars Mobile Ltd’s eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed; eller (b) svindel og vildledende fremstilling

  Intet i denne Aftale fratager eller begrænser Stars Mobile Ltd’s eller Gruppens ansvar for: (a) dødsfald eller personskader opstået som følge af uagtsomhed; eller (b) svindel og vildledende fremstilling

9. SIKKERHED OG DIN KONTO

 • 9.1Hver Bruger-konto er tilgængelig via brugen af en kombination af et unikt Stars-ID ("Stars-ID"), et unikt og hemmeligt password ("Password"), og andre valgfri numeriske autentifaktionsmetoder, som Brugeren kan vælge (Stars-ID, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit Stars-ID og Password i henhold til reglerne herfor.

  Hver Bruger-konto er tilgængelig via brugen af en kombination af et unikt Stars-ID ("Stars-ID"), et unikt og hemmeligt password ("Password"), og andre valgfri numeriske autentifaktionsmetoder, som Brugeren kan vælge (Stars-ID, Password og andre autentifikationsfunktioner udgør tilsammen herefter "Loginoplysninger"). Brugeren er forpligtet til at vælge sit Stars-ID og Password i henhold til reglerne herfor.

 • 9.2Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

  Brugeren indvilliger i at være ene og alene ansvarlig for al brug af Tjenesten med sine Loginoplysninger, og at vedkommende ikke oplyser sine Loginoplysninger til nogen anden person eller lader en anden person benytte Tjenesten via Brugerens konto.

 • 9.3Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommende eget brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

  Brugeren er forpligtet til at holde sine Loginoplysninger hemmelige til enhver tid og gøre sig anstrengelser for at beskytte dem. Al uautoriseret brug af Loginoplysningerne sker på Brugerens eget ansvar og regnes for at være vedkommende eget brug. Alt ansvar påfalder derfor Brugeren.

 • 9.4En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Stars Mobile Ltd og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er forbudt for en Bruger at åbne flere konti hos Stars Mobile Ltd. Hvis Stars Mobile Ltd bliver opmærksomme på yderligere konti åbnet af en Bruger, kan Stars Mobile Ltd lukke sådanne yderligere konti uden varsel og beslaglægge Virtuelle chips på disse yderligere konti.

  En Bruger må kun have én Brugerkonto hos Stars Mobile Ltd og må kun benytte Tjenesten med én enkelt konto. Det er forbudt for en Bruger at åbne flere konti hos Stars Mobile Ltd. Hvis Stars Mobile Ltd bliver opmærksomme på yderligere konti åbnet af en Bruger, kan Stars Mobile Ltd lukke sådanne yderligere konti uden varsel og beslaglægge Virtuelle chips på disse yderligere konti.

 • 9.5Du kan ikke placere nogen indsatser (med Virtuelle chips), der overstiger beløbet, der står i Virtuelle chips på din Brugerkonto.

  Du kan ikke placere nogen indsatser (med Virtuelle chips), der overstiger beløbet, der står i Virtuelle chips på din Brugerkonto.

 • 9.6Du har det fulde ansvar for beløb, der skyldes til Stars Mobile Ltd. Du indvilliger i ikke at foretage chargebacks, og/eller afvise eller omstøde nogen betaling, du har foretaget i forhold til Tjenesten. Du skal kompensere Stars Mobile Ltd for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af Stars Mobile Ltd som konsekvens af dine handlinger.

  Du har det fulde ansvar for beløb, der skyldes til Stars Mobile Ltd. Du indvilliger i ikke at foretage chargebacks, og/eller afvise eller omstøde nogen betaling, du har foretaget i forhold til Tjenesten. Du skal kompensere Stars Mobile Ltd for alle tilbageførsler, afvisninger eller tilbagetrækninger af betalinger, du foretager, samt tab pådraget af Stars Mobile Ltd som konsekvens af dine handlinger.

 • 9.7Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at foretage kredit- og/eller identitetskontrol af Brugeren via tredjepartskreditvurderingsagenturer eller tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelse hos Tjenesten. De tredjepartskreditvurderingsagenturer og -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

  Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at foretage kredit- og/eller identitetskontrol af Brugeren via tredjepartskreditvurderingsagenturer eller tjenester baseret på oplysningerne givet til os af en Bruger ved oprettelse hos Tjenesten. De tredjepartskreditvurderingsagenturer og -tjenester kan beholde en kopi af dine oplysninger, men de vil ikke benytte oplysningerne til andre formål.

 • 9.8Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at benytte tredjeparts elektroniske betalingsbehandlere og/eller finansinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller sendt til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

  Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at benytte tredjeparts elektroniske betalingsbehandlere og/eller finansinstitutter til at behandle betalinger foretaget af eller sendt til dig i forbindelse med din brug af Tjenesten.

10. TREDJEPARTSSOFTWARE

 • 10.1Softwaren indeholder som komponent tredjepartssoftware, inkl. software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org), kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com), ungif-software skrevet af Eric S. Raymond,PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger (steipete@gmail.com) og font-software, der proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den “Licenserede Software”).

  Softwaren indeholder som komponent tredjepartssoftware, inkl. software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org), kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com), ungif-software skrevet af Eric S. Raymond,PSTCollectionView-software skrevet af Peter Steinberger (steipete@gmail.com) og font-software, der proprietær ejendom tilhørende licensgiveren eller dennes leverandører og underlagt ophavsrettighederne i USA og andre retskredse (den “Licenserede Software”).

 • 10.2Brugerens anvendelse af den Licenserede Software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

  Brugerens anvendelse af den Licenserede Software er underlagt overholdelse af alle betingelser og vilkår i denne Aftale.

 • 10.3Den Licenserede Software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

  Den Licenserede Software må ikke ændres, modificeres eller ekstraheres fra Softwaren.

 • 10.4Brugerens anvendelse er begrænset til “Internt Brug”, hvilket vil sige brug af den Licenserede Software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, sublicenseres eller distribueres. “Sædvanlig og normal intern forretningsbrug” skal betyde, for en Slutbruger, der er en enhed, brug af sådanne Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. “Sædvanlig og normal personlig brug” skal betyde brug, af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand, til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

  Brugerens anvendelse er begrænset til “Internt Brug”, hvilket vil sige brug af den Licenserede Software kun i forbindelse med Brugerens sædvanlige og normale interne forretnings- eller personlige brug, og den må ikke videresælges, sublicenseres eller distribueres. “Sædvanlig og normal intern forretningsbrug” skal betyde, for en Slutbruger, der er en enhed, brug af sådanne Bruger eller dennes ansatte eller autoriserede agenter for Brugerens sædvanlige og normale interne forretning. “Sædvanlig og normal personlig brug” skal betyde brug, af en Bruger, der er en privatperson, eller et medlem af Brugerens husstand, til interne, personlige formål. Alle sådanne ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal notificeres af Brugeren om betingelserne og vilkårene i denne Aftale.

 • 10.5Alle rettigheder ikke eksplicit givet i den Licenserede Software er forbeholdte.

  Alle rettigheder ikke eksplicit givet i den Licenserede Software er forbeholdte.

 • 10.6OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project og af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, “som den er”, og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Independent JPEG Group, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbende, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder men ikke begrænset til anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester; tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen, samt alt teoretisk ansvar, om de er i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

  OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og kryptografisk software leveres af OpenSSL Project og af Eric S. Raymond, af Peter Steinberger og af Eric Young, “som den er”, og alle udtalte eller underforståede garantier, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er hermed fralagt. Under ingen omstændigheder er OpenSSL Project, Independent JPEG Group, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deres leverandører ansvarlige for direkte, indirekte, påløbende, særlige, eksemplariske eller driftsrelaterede tab eller skader (herunder men ikke begrænset til anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester; tab af brug, data eller indtægter eller forretningsforstyrrelser) uanset årsagen, samt alt teoretisk ansvar, om de er i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder forsømmelse), der måtte opstå ved brugen af OpenSSL Toolkit, ungif-softwaren, PSTCollectionView-softwaren og den kryptografiske software, selv hvis de er klar over muligheden for sådanne skader.

11. TVISTER

Brugeren accepterer, at historiske data for alle PM-spil er, som fremgår af arkiverne på Stars Mobile Ltd's servere. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortene vist på din computer og Stars Mobile Ltd’s arkiver er det arkiverne, der regnes for rigtige. Brugeren accepterer, at "Øjeblikkelig Håndhistorik" og "Hånd-replayer"-funktionerne i Softwaren ikke regnes for de officielle historiske optegnelser for hænderne.

12. RETTELSER

Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at opdatere eller modificere denne Aftale eller dele heraf til enhver tid uden varsel, og du er bundet af den rettede Aftale inden for 14 dage, efter den er blevet offentliggjort på vores Sites. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores Sites regelmæssigt og tjekker de betingelser og vilkår, der indgår i den gældende Aftale. Kopier af tidligere versioner af Aftalen kan rekvireres ved at skrive til Stars Mobile Ltd, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man IM3 1DZ. Din fortsatte brug af vores Sites regnes for din accept af alle ændringer af Aftalen.

13. GÆLDENDE LOV

Aftalen og alle sager vedrørende den er underlagt og skal forstås i forhold til lovene i Isle of Man. Du accepterer uigenkaldeligt, at de relevante domstole på Isle of Man har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med Aftalen, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at sager bliver ført for disse domstole, eller at en sag er blevet ført for et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf begrænser Stars Mobile Ltd's ret til eller mulighed for at lægge sag an dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindre søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der kan lægges sag an i andre retskredse samtidigt eller efterfølgende inden for den pågældende retskreds love herom.

14. ADSKILLELIGHED

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en retskreds, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen i den eller andre retskredse af denne eller andre bestemmelser i denne Aftale.

15. OVERDRAGELSE

Stars Mobile Ltd forbeholder sig retten til at overdrage denne Aftale delvist eller i sin helhed uden varsel. Brugeren kan ikke overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i denne Aftale.

16. DIVERSE

 • 16.1Ingen dispensation fra Stars Mobile Ltd i forbindelse med brud på en eller flere af Aftalens bestemmelser (herunder Stars Mobile Ltd’s manglende striks og bogstavelig overholdelse af alle bestemmelserne i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

  Ingen dispensation fra Stars Mobile Ltd i forbindelse med brud på en eller flere af Aftalens bestemmelser (herunder Stars Mobile Ltd’s manglende striks og bogstavelig overholdelse af alle bestemmelserne i denne Aftale) giver på nogen måde en dispensation for fremtidige overtrædelser af sådanne bestemmelser i denne Aftale.

 • 16.2Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale med undtagelser af selskaber, der er medlem af Gruppen.

  Intet i denne Aftale skaber eller giver nogen rettigheder eller fordele til fordel for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne Aftale med undtagelser af selskaber, der er medlem af Gruppen.

 • 16.3Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

  Intet i denne Aftale skaber eller skal regnes for at have skabt et partnerskab, agentur, en trust, et tillidsforhold eller joint venture mellem dig og os.

 • 16.4Denne Aftale udgør hele forståelse og aftalen mellem dig og us i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

  Denne Aftale udgør hele forståelse og aftalen mellem dig og us i henhold til Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller enigheder mellem dig og os.

 • 16.5Brugeren skal altid levere fyldestgørende og korrekt information i forbindelse med alle anmodninger om oplysninger og information fra Stars Mobile Ltd i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesten i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

  Brugeren skal altid levere fyldestgørende og korrekt information i forbindelse med alle anmodninger om oplysninger og information fra Stars Mobile Ltd i forbindelse med Brugerens brug af Tjenesten i henhold til betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

 • 16.6Den engelske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

  Den engelske version af denne Aftale er den gældende version, hvis der opstår nogen misforhold eller afvigelser i forhold til oversatte versioner af Aftalen.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Alle 
rettigheder forbeholdes.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rettigheder forbeholdes

Mht. PSTCollectionView-software:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

Mht. ungif-software:
Distribution af GIFLIB er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Du kan finde mere information på www.pokerstars.dk, www.pokerstarscasino.dk og www.fulltilt.dk

Stars Mobile Ltd kan kontaktes via kundeservice.

Gældende fra oktober 2016